Spotkanie pokoleń

(181 - wrzesień - październik 2011)

z cyklu "Biblioteczka"

50 aniołów na cały rok

Joanna Krych

Anioły stale towarzyszą naszemu życiu. Jako Aniołowie Stróżowie chronią nas od nieszczęśliwych wypadków i wspierają na drodze do Boga. Jako istoty duchowe, stojące przed obliczem Pana, są pośrednikami naszych modlitw, zanosząc je przed Jego tron. Są posłańcami Boga, którzy objaśniają nam Jego wolę i pomagają ją pełnić w codziennym życiu. Wychodząc z takiego założenia, autor proponuje nam pięćdziesiąt aniołów, które mają nam towarzyszyć w kolejnych latach, miesiącach, tygodniach naszego życia. Każdy z nich ma pomóc nam się doskonalić w jakiejś cnocie, uświęcać się na drodze zbawienia.

Anselm Grün w swojej książce proponuje nam zaprzyjaźnienie się z różnymi aniołami. Są to Anioły Miłości, Swawoli, Namiętności czy Miłości Siostrzanej, lecz również Anioły Wyrzeczenia się, Trzeźwości, Żałoby czy Ciemności. Każdy anioł ma nas uczyć konkretnej postawy wobec Boga w różnych obszarach naszego życia. Autor snuje rozważania o poszczególnych cnotach wskazując nam pomocników na drodze do ich osiągnięcia. Uwrażliwia na różne aspekty poszukiwanych przez nas cech, ale uwzględnia również ludzkie ograniczenia, nie żądając od czytelnika heroiczności, ale spokojnego poznawania siebie i samodoskonalenia w zgodzie ze sobą i z wolą Bożą.

Książki Anselma Grüna zawsze pisane są językiem lekkim i zrozumiałym, a jednocześnie zachęcającym do głębszej refleksji. Choć można tę książkę z pewnością przeczytać w jeden wieczór, warto ją jednak „smako-wać” powoli. Nakładając sobie ustalony rytm (tygodniowy, miesięczny, roczny) możemy zapoznając się z poszczególnymi aniołami ćwiczyć w tym czasie określone cnoty w naszym życiu. Wtedy książka ta będzie nie tyko przyjemną lekturą, ale także inicjatywą do wewnętrznej przemiany, do której zaprasza nas jeden z książkowych aniołów…