Słowo Boże

(155 -styczeń2008)

z cyklu "Z Kopiej Górki"

Aby iść...

Anna Janowska

„Idźcie i głoście” to hasło, które od COM-u tego roku słyszymy częściej niż jakikolwiek inny urywek Ewangelii. Całe wakacje na Kopiej Górce upływały pod tym hasłem, co chwila z różnych zakamarków wyłaniali się ludzie nucący pod nosem „Idźmy i głośmy, niosąc światu nadzieję...” Gdy tylko mogłam spotykać się z grupami, by oprowadzać je po Centrum, mówiłam o pięknie charyzmatu ewangelizacji w Ruchu.

Wakacje jednak się skończyły. Jak teraz realizować wezwanie, by iść i głosić? Do Centrum przecież głównie się przychodzi, Centrum zaprasza, ale stoi. Zaczęliśmy więc modlić się, aby Pan Bóg pokazywał nam, jak to zrobić, żeby w tym staniu jednak iść. I to z Dobrą Nowiną w ręku. Pierwszą inicjatywą było włączenie się w ogólnopolską akcję przygotowań do Pro Christ, zgodnie z sugestiami Centralnej Diakonii Modlitwy. CDM zaproponowała zorganizowanie przez wspólnoty Ruchu dwóch oaz modlitwy - jednej jesienią, drugiej na wiosnę. Na jesienną oazę modlitwy zaprosiliśmy członków okolicznych wspólnot i parafian z Krościenka. Ku naszemu zaskoczeniu to spotkanie weekendowe cieszyło się dużym zainteresowaniem. Zachęceni szybko postanowiliśmy, że na marcową oazę modlitwy zaprosimy szersze grono osób, już nie tylko z naszego rejonu.

Szukaliśmy dalej. W czasie Oazy Jedności Diakonii Ewangelizacji, w której dane mi było uczestniczyć, zastanawialiśmy się, co jako Ruch i przedstawiciele konkretnych wspólnot możemy zrobić dla pogłębienia przeżywania tematu roku. Jasnym stało się dla nas, że krokiem w tę stronę jest przeżycie Oazy Rekolekcyjnej Animatorów Ewangelizacji. Członkowie Centralnej Diakonii Ewangelizacji przedstawili nam bliżej cele tych rekolekcji. Ojciec Franciszek mówił tu o pogłębieniu więzi z Osobą Jezusa, rozpaleniu pragnienia niesienia Go braciom i konkretnej szkole ewangelizacji indywidualnej. Dzielenie się refleksjami z OJDE po powrocie do Centrum zaowocowało decyzją: pragniemy zorganizować u nas w ferie ORAE. Już teraz zapraszamy, od 14 do 17 lutego 2008. Weszliśmy też w kontakt z Diecezjalną Diakonią Ewangelizacji, co pozwala nam być w jedności z diecezją tarnowską, na terenie której przecież mieszkamy, pracujemy, modlimy się.

W naszych sercach zrodziło się jeszcze jedno pragnienie. Chcemy regularnie organizować w Centrum ewangelizacyjne oazy modlitwy. Mogliby na nie przyjeżdżać ludzie z okolicy, a także ci, którym odległość nie robi większej różnicy. Od kilku już lat organizujemy Noworoczną Oazę Modlitwy, na którą z roku na rok przyjeżdża coraz więcej osób z całej Polski. To pokazuje nam, że warto, że możemy pomóc w szukaniu spotkania z Bogiem w pienińskim krajobrazie, krajobrazie historii Kopiej Górki jako źródła.

Jeżeli miałabym tu dodać moje osobiste świadectwo, to muszę przyznać, że ten rok jest dla mnie wielką radością. Przez lata posługiwałam w diakonii ewangelizacji i od czasu, gdy zamieszkałam w Centrum bardzo prosiłam Pana Boga, by pokazywał mi, jak mogę służyć tym doświadczeniem. Był to czas trudu szukania, uczenia pokory i odnajdywania prawdy. Poszukiwania na pewno nie zostały jeszcze zakończone, ufam, że wiele przede mną, ale patrzę na tych kilka miesięcy jak na prezenty od Pana. Cieszę się bardzo, że Kopia Górka w sposób jeszcze bardziej bezpośredni, poza wakacjami, będzie włączała się w dzieło ewangelizacji w Ruchu. Wszystkich Czytelników prosimy o modlitwę. Niech Imię Pana Boga będzie sławione w tym miejscu, niech Jego chwała będzie ogłaszana w czasie planowanych rekolekcji. By przybliżało się Królestwo Jezusa.