Miłość, seksualność

(183 - styczeń 2012)

Ad Christum Redemptorem 2

ks. Adam Wodarczyk

Chodzi o wielką mobilizację członków Ruchu Światło-Życie do ewangelizacji oraz służby w Kościele według otrzymanych od Boga charyzmatów

Czy wiesz, że na świecie blisko 6 miliardów ludzi nie poznało jeszcze Jezusa Chrystusa?

Jezus mówi do nas wszystkich: Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie, Judei, Samarii i aż po krańce ziemi (Dz 1, 8). Idąc więc, czyńcie uczniami wszystkie narody (Mt 29, 19).

Plan Ad Christum Redemptorem 2 jest wielkim przygotowaniem Ruchu Światło-Życie do Jubileuszowego Roku Odkupienia 2033. Nawiązujemy nim do pierwszego „Planu Wielkiej Ewangelizacji Ad Christum Redemptorem" proklamowanego przez Założyciela Ruchu Światło-Życie, sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego w roku 1980.

Celem pierwszego planu ACR było dotarcie z dobrą nowiną o Jezusie Chrystusie „Odkupicielu człowieka" do każdego mieszkańca naszej Ojczyzny. Plan Ad Christum Redemptorem 2 nawiązuje do tego celu, uwzględniając jednak wszystko to, co wydarzyło się w ciągu minionych 30 lat.

Nasz Ruch rozrósł się, jest dzisiaj obecny w mniejszych lub większych formach w 25 krajach świata. Należą do nich, obok Polski: Ukraina, Słowacja, Czechy, Niemcy, Białoruś, Litwa, Rosja, Mołdawia, Austria, Holandia, Belgia, Wielka Brytania, Norwegia, Szwecja, Luksemburg, Grecja, Włochy, Turkmenistan, Pakistan, Chiny, Kenia, Brazylia, USA, Kanada. Wspólnoty naszego Ruchu rozwijają się również w Kościele luterańskim w Niemczech!

Przez dynamiczny rozwój Ruchu Światło-Życie na całym świecie, spełniają się słowa wypowiedziane przez Założyciela Ruchu Światło-Życie, sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, pod koniec jego życia: „Ruch Światło-Życie w pełni dojrzeje i będzie gotów wypełnić swoją misję na początku XXI wieku!".

Na czym polega Plan Ad Christum Redemptorem 2?

Chodzi o wielką mobilizację członków Ruchu Światło-Życie do ewangelizacji oraz służby w Kościele według otrzymanych od Boga charyzmatów. We wszystkich krajach, w których są wspólnoty Ruchu Światło-Życie, członkowie naszego Ruchu, powinni zastosować się do słów św. Pawła, skierowanych do jego umiłowanego ucznia Tymoteusza (2 Tm 2, 2). Adresatami tych słów są wszyscy należący do Ruchu Światło-Życie i formujący się w nim, czyli: prezbiterzy, diakoni, alumni, osoby konsekrowane, małżonkowie z Domowego Kościoła, dorośli ze wspólnot dorosłych i młodzież!

Co powinniśmy robić?

Według zasady pomnażania uczniów przyprowadzić jak największą liczbę osób do żywej wiary w Chrystusa oraz przygotować je do dzielenia się wiarą z innymi oraz do służby w Chrystusowym Kościele!

Dlaczego mamy to czynić?

Bo tego oczekuje od nas Jezus Chrystus, do tego wzywa nas również Kościół poprzez nauczanie ostatnich papieży: Pawła VI, Jana Pawła II oraz Benedykta XVI, który mówi, że „zawsze i wszędzie" mamy głosić Ewangelię!

Cele planu ACR 2

 1. Zaszczepić postawę misyjną w duchu nowej ewangelizacji wszystkim członkom naszego Ruchu;
 2. Wytrwale ewangelizować;
 3. W Polsce: w latach 2012-2020 doprowadzić do powstania żywych silnych diakonii we wszystkich diecezjach. Powinny to być przede wszystkim diakonie: modlitwy, ewangelizacji, misji, wyzwolenia, życia, liturgii, komunikowania społecznego, jedności, a także, w miarę możliwości, wszystkie pozostałe;
 4. Ożywiać życie diecezji poprzez odnowę wspólnot parafialnych;
 5. Tworzyć centra Ruchu w poszczególnych diecezjach;
 6. Podejmować współpracę w dziele ewangelizacji z innymi ruchami katolickimi oraz z braćmi z innych Kościołów (Szukając Boga, Pro Christ, inne inicjatywy);
 7. Współpracować z inicjatywami dla nowej ewangelizacji, inspirowanymi przez Ojca Świętego oraz Episkopaty Kościołów lokalnych (Papieska Rada do spraw Rozkrzewiania Nowej Ewangelizacji, inicjatywy ewangelizacyjne w poszczególnych krajach);
 8. W latach 2021-2030 jeszcze bardziej zaktywizować służbę charyzmatem ewangelizacji i innymi charyzmatami, które Bóg złożył w Ruchu Światło-Życie, aby wszystkie owoce naszej służby ofiarować Chrystusowi w Jubileuszowym Roku Odkupienia 2033!
 9. Zaszczepić postawę misyjną w duchu nowej ewangelizacji wszystkim członkom naszego Ruchu;
 10. Wytrwale ewangelizować;
 11. W latach 2012-2020 doprowadzić do powstania żywych silnych ewangelizacji oraz diakonii jedności;
 12. W latach 2020-2033 w miarę możliwości tworzyć także pozostałe diakonie Ruchu: modlitwy, ewangelizacji, misji, wyzwolenia, życia, liturgii, komunikowania społecznego i inne
 13. Ożywiać życie diecezji i parafii, na terenie których działają wspólnoty Ruchu w innych krajach;
 14. Tworzyć centra Ruchu Światło-Życie w poszczególnych krajach