Chrześcijanin w życiu publicznym

(188 - wrzesień - październik 2012)

z cyklu "W Sieci"

Adoptuj księdza

Piotr Niedzielski

Adoptuj księdza!

Chyba nikogo, kto formuje się w Ruchu Światło-Życie, nie trzeba przekonywać o konieczności modlitwy za kapłanów. Są w Internecie miejsca, które mogą nam pomóc w modlitewnej pamięci o osobach duchownych. 

Jednym z nich jest blog Dzieła Duchowej Adopcji Kapłanów (http://ddak.pl). Inicjatywa ta powstała dwa lata temu, a jej założycielką jest młoda studentka teologii ze Śląska, Sandra Kwiecień. Cel Dzieła jest bardzo prosty – chodzi o modlitewne wsparcie dla księży. Strona ta umożliwia duchową adopcję konkretnego kapłana. Zasady? Obowiązek codziennej modlitwy za wybranego duchownego. Pozostałe szczegóły (forma modlitwy, czas jej trwania, ujawnienie się adoptującego) zależą od woli osoby decydującej się na adopcję (można modlić się za swojego podopiecznego także po jego śmierci). Rozpoczęcie adopcji to wysłanie e-maila pod podany adres. Swoją modlitwę można ofiarować także za nieznanego nam kapłana – lista oczekujących duchownych jest stale odświeżana (oczekujący najdłużej znajdują się na czele tej listy). Kandydatów do adopcji może zgłosić każdy, mogą to także zrobić sami prezbiterzy. Nazwiska wszystkich adoptowanych duchownych trafiają do Księgi Adoptowanych Kapłanów.

Duże wrażenie robią statystyki – wynika z nich, że od początku trwania Dzieła adoptowano łącznie 2655 księży, a obecnie na modlitewne wsparcie może liczyć 2953 kapłanów (stan na sierpień 2012 r.). Patronem akcji jest św. Jan Maria Vianney. Dzieło jest promowane w Internecie (m.in. na portalach społecznościowych) za pomocą ciekawych, intrygujących plakatów i bannerów. Powstały także dwa filmy promujące Dzieło. Na chwilę obecną autorce strony pomaga ok. 12 osób, a opiekę duchową sprawuje br. Artur Borkowski OFM Cap. Wszyscy zaangażowani w Dzieło wykonują swoją pracę na zasadzie wolontariatu.

Warto też nadmienić, że z czasem stworzono osobne strony, umożliwiające duchową adopcję także sióstr i braci zakonnych. Pierwsza jest dostępna pod adresem: http://ddasz.wordpress.com, a druga pod: http://ddabz.wordpress.com. Warto odwiedzić powyższe strony i modlić się za osoby konsekrowane.