Być mężczyzną

(137 - maj - czerwiec 2005)

z cyklu "Na pogodne wieczory"

Alarm

Małgorzata

Wszyscy uczestnicy zabawy, prócz jednej osoby, zajmują miejsca na krzesłach. Krzesła powinny być ustawione w dwa szeregi i zwrócone do siebie oparciami. Osoba bez miejsca obchodzi rzędy, w pewnym momencie uderza kogokolwiek z siedzących ręką w kolano (lub ramię) i ucieka wołając „alarm!”. Uderzony ma za zadanie obiec dookoła rzędów w kierunku prze­ciwnym niż ten, kto go uderzył. Puste krzesło powinno być jak naj­szybciej zajęte przez którąś z tych osób. Utrudnieniem może być śpiewanie jakiejś piosenki przez osobę „bez krzesła”, podczas spa­ceru wokół krzeseł. Osoba która zostanie bez miejsca musi podjąć dalej śpiew.