Sługa Niepokalanej

(216 -lipiec -sierpień2017)

z cyklu "Biblioteczka"

Błogosławił

Dorota Czyżewska-Misztal

„Modlitwa Jabesa” to mała książeczka, w której autor zachęca czytelnika do nauczenia się krótkiej modlitwy, na którą Bóg zawsze odpowiada. To modlitwa głęboko zakorzeniona w Biblii, która zmienia oczekiwania człowieka względem Boga. „Obyś skutecznie mi błogosławił” to słowa z 1 Krn 4, 10, wypowiedziane przez Jabesa względem Boga Izraela. Modlitwa Jabesa została wysłuchana. 

Jak przekonuje autor, tak też dzieje się w przypadku każdego człowieka, który modli się tymi właśnie słowami. Wilkinson pisze o odmawianiu tej krótkiej modlitwy codziennie od trzydziestu lat jednocześnie pokazuje w jaki sposób dogłębnie zmieniła jego życie i jak stała się kluczem do życia przepełnionego Bożym błogosławieństwem. Opiera się ponadto na świadectwach setek osób z całego świata, które podjęły się tej samej praktyki. 

Autor podkreśla także radykalizm modlitwy Jabesa: całkowicie pozostawił on Bogu decyzję co do tego, jakie to będą błogosławieństwa, a także gdzie, kiedy i jak je otrzyma. To pokazanie radykalnej ufności człowieka w dobrego zamiary Boga względem niego. To jednocześnie głęboka zachęta dla nas, abyśmy modląc się tymi słowami prosili Boga o codzienne zaufanie wobec Jego planów względem nas. Jeśli zatem będziemy w życiu zabiegać o Boże błogosławieństwo jako o coś, co ma dla nas największą wartość, całkowicie zanurzymy się w Jego woli względem nas, a nasze własne zamysły i plany zejdą na dalszy plan. I będziemy mogli doświadczać codziennych cudów, które są Bożą obietnicą względem nas.