Chrześcijanin wobec natury

(144 - maj - czerwiec 2006)

z cyklu "Biblioteczka"

Brewiarz turysty górskiego

Katarzyna Maciejewska

Wwysokich górach, jak w niewielu innych częściach stworzenia, tak wspaniale objawia się potęga, majestat, piękno Boga i Jego przewidująca mądrość. Nie ma zatem nic bardziej stosownego i słusznego, jak złączyć uczucie i praktykowanie religii z umiłowaniem gór” - słowa papieża - alpinisty Piusa XI, to jedne z pierwszych, na które natknęłam się w niewielkich rozmiarów książce: „Brewiarz turysty górskiego”. Włoski autor, Luigi Bianchi zaprasza nas, byśmy do podstawowego ekwipunku górskiego dodali modlitewnik, przyjazny głos, towarzyszący nam w momentach wznoszenia się na szczyty. Pragnie, by stał się on dla nas „wiernym towarzyszem wspinaczki; przyjacielem w bezczynnych godzinach pobytu w schronisku; otuchą, kiedy wysiłek pozbawia sił ciało i dusza musi toczyć walkę.”

Całość książki została podzielona na 4 części. Pierwsza z nich: „Księga modlitwy codziennej” zawiera propozycję modlitw wczesnym ranem, o świcie; modlitwę w ciągu dnia, gdy dzień nabiera swego rytmu oraz modlitwę wieczorną, gdy zachodzi światło. Obok modlitw tradycyjnych, pacierzowych, są krótkie rozważania - prośby, dziękczynienia, uwielbienia do wypowiadania w różnych momentach dnia. Całość wieńczy rachunek sumienia.

Druga część to: „Księga medytacji”, w której do pewnych doświadczeń wędrówki górskiej zostały dopisane krótkie odniesienia, zamyślenia zaczerpnięte z codzienności. W rozdziale: „Złączeni jedną liną” autor wychodzi od wspinaczki, podczas której uczestnicy są złączeni liną i są za siebie odpowiedzialni, do doświadczenia jedności i miłości, jaka powinna panować wśród ludzi każdego dnia i w każdym miejscu. Poprzez takie doświadczenia autor prowadzi nas dalej ku Panu Bogu i naszej relacji wobec Niego.

Kolejna część zawiera teksty liturgii godzin (jutrznię, modlitwę w ciągu dnia, nieszpory, kompletę), teksty Mszy Świętej, przygotowanie się do sakramentu pojednania oraz akt oddania się Matce Najświętszej.

Całość książki zamyka krótki rozdział ze wskazówkami, niekoniecznie technicznymi, dotyczącymi alpinizmu.

Ta licząca 230 stron pozycja zawiera ponadto wiele cytatów biblijnych, wypowiedzi świętych i błogosławionych - miłośników gór oraz tych wszystkich, którym wędrowanie jest szczególnie bliskie.