Liturgia

(130 - maj - czerwiec 2004)

z cyklu "Na pogodne wieczory"

Chińskie rzeźby

Maciek

Wzabawę „Chińskie rzeźby” mogą się bawić tak dzieci jak i dorośli. Polega ona na tym, że wybrana lub wylosowana osoba staje w kręgu w dowolnej postawie. Druga osoba podchodzi i zmienia ułożenie ręki, nogi itd. Zmiana powinna być prosta i anatomicznie możliwa ;).
Następne osoby po kolei robią to samo. Osoba prowadząca w dowolnym momencie mówi „mróz” i wtedy każdy zastyga nieruchomo tam gdzie się aktualnie znajduje w identycznej pozycji, jak osoba na środku.
Po chwili osoba prowadząca mówi „ciepło” i zabawa toczy się dalej, oczywiście z inną osobą w środku. Do środka można wybrać osobę z kręgu, która pierwsza nie utrzyma i się poruszy w czasie
„mrozu”.