Chrześcijanin w życiu publicznym

(188 - wrzesień - październik 2012)

z cyklu "Na pogodne wieczory"

Czytanie z przeszkodami

Jola

Każdy z uczestników zabawy wybiera dla siebie jeden zawód (gdy uczestnikami są osoby dorosłe może być to zawód wykonywany właśnie przez każdego z uczestników i wtedy taką zabawę można wykorzystać na jednym z pierwszych pogodnych wieczorów ). Osoba prowadząca zabawę czyta coś z książki lub gazety , przy każdym zdaniu zatrzymuje się i wskazuje dowolną osobę , który musi szybko dopowiedzieć jedno słowo , ale musi ono być związane z wybranym zawodem. Jest bardzo wesoło jeżeli uczestnicy podają słowa szybko i czytanie tekstu odbywa się bez przerw (chyba, że zagłuszane jest śmiechem). Dobrze dobrać jest tekst z literatury, popularnonaukowy.