Duch Święty

(151 - maj - czerwiec 2007)

z cyklu "Z Kopiej Górki"

Diakonia Wyzwolenia

Katarzyna Owczarek

W Centrum Ruchu na Kopiej Górce w Krościenku ma swoją siedzibę Stanica nr 1 Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Chciałabym przybliżyć posługę pracującej w niej diakonii.

Zadaniem i pracą Diakoni Wyzwolenia jest docieranie na spotkania z ludźmi wszędzie tam, gdzie jest potrzeba i gdzie jesteśmy zapraszani. Spotkań w całym roku jest bardzo wiele. Priorytetem są spotkania, które organizujemy jako Centralna Diakonia Wyzwolenia.

Najliczniejszym z nich jest Pielgrzymka Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. W tym roku odbędzie się na miejscu w Krościenku przy grobie Założyciela Krucjaty - Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego 9 czerwca 2007 r. We wrześniu zapraszamy do Niepokalanowa odpowiedzialnych z poszczególnych diecezji na Konferencję KWC, by na wspólnym spotkaniu planować pracę Krucjaty na cały rok.

Na początku roku akademickiego w październiku już od 7 lat przygotowujemy Sympozjum tematyczne KWC. Odbywa się ono w różnych miejscach, ostatnie spotkanie odbyło się w Łodzi pod tytułem „Rola rodziny w wychowaniu do trzeźwości”. Staramy się też po każdym sympozjum wydać zeszyt z poszczególnymi wystąpieniami. Takie zeszyty dla każdego członka Krucjaty stają się zbiorem cennych informacji z zakresu profilaktyki oraz działań społecznych (zeszyty są dostępne w Diakonii Słowa w Krościenku tel. 0182623235).

Kilka razy w roku prowadzimy Oazę Rekolekcyjną Diakonii Wyzwolenia lub inne krótsze spotkania w tematyce KWC. Co roku również jesteśmy zapraszani do uczestnictwa w Pielgrzymkach KWC na Słowacji, Ukrainie, Czechach, Europie Zachodniej. Jest to zawsze okazja do poprowadzenia katechezy, spotkań z Diakonią Wyzwolenia i opracowania programu działań KWC na cały rok dla danego kraju lub jak w przypadku ostatniej pielgrzymki na Ukrainie do poprowadzenia wielkiej zabawy bezalkoholowej na rynku w Kamieńcu Podolskim. Relacje z poszczególnych pielgrzymek zamieszczamy od razu na stronie internetowej (www.kwc.oaza.pl) lub w czasopiśmie Eleuteria (dostępne w Stanicy nr 1 na Kopiej Górce 018 2623235).

Właśnie wróciłam z Carlsbergu, gdzie odbywała się druga już Pielgrzymka KWC dla Europy Zachodniej (23-25 marca). Zgromadziła ona ok. 150 osób z Niemiec, Belgii, Włoch (Rzym) i Polski. Hasło Pielgrzymki brzmiało „Nie lękajcie się!” i tematycznie odnosiło się do programu Jana Pawła II i Benedykta XVI wyrażonego w przesłaniach początków obu pontyfikatów, a stanowiących inspiracje do podejmowania Krucjaty. W katechezie którą prowadził Moderator KWC ks. Piotr Kulbacki podjęty został wątek „nowej wyobraźni miłosierdzia” do której wzywał Jan Paweł II, a która jest realizowana właśnie poprzez Krucjatę Wyzwolenia Człowieka. Choć trzeba było przemierzyć ok. 2 tyś kilometrów to jednak warto było, bo inaczej nie dane mi było spotkać się z tyloma wspaniałymi ludźmi i ubogacić się świadectwem wiary w wyzwalającą moc Chrystusa.

Posługa w Diakoni Wyzwolenia to oczywiście nie tylko wyjazdy ale też i praca redakcyjna czasopisma Eleuteria, bieżąca korespondencja z członkami, kandydatami i sympatykami KWC.

Wszystkich zainteresowanych tematyką KWC zapraszam nasze internetowe strony www.kwc.oaza.pl, www.eleuteria.oaza.pl, zapraszam też do Stanicy nr 1 w Centrum Ruchu Światło-Życie. Zachęcam również do prenumeraty Eleuterii, którą można zamawiać bezpośrednio na adres eleuteria@oaza.pl.