Chrześcijanin w życiu publicznym

(188 - wrzesień - październik 2012)

Dla dobra wspólnego

rozmowa z posłem Robertem Telusem

Wspólne spotkania i rozmowy pozwalają na ubogacanie się, wymianę własnych doświadczeń

Nowa jakość w sejmie! Tak można by podsumować to wydarzenie. W maju bieżącego roku został mianowicie utworzony Parlamentarny Zespół Wychowanków i Sympatyków Ruchu Światło-Życie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Wiadomo, że w sejmie wszystkich właściwie kadencji byli i są posłowie i senatorowie związani z ruchami i stowarzyszeniami katolickimi, w tym z Ruchem Światło-Życie. Zdarzało się, że odbywali spotkania w oazowym gronie – np. zbierając się rano na modlitwie. Nigdy jednak te związki nie były sformalizowane.

Bardzo interesujący jest regulamin zespołu, szczególnie zaś punkt określający cele i zadania. Zespół – skoro składa się z osób z naszego Ruchu oraz Akcji Katolickiej i Stowarzyszenia Rodzin Katolickich – planuje podejmowanie działań związanych z tymi zrzeszeniami. Zamierza więc wspierać i propagować te wspólnoty, wartości którym służą, utrzymywać kontakt z ich odpowiedzialnymi, ale również uaktywniać członków Ruchu, Akcji Katolickiej i Stowarzyszenia Rodzin Katolickich do działań na rzecz dobra wspólnego.

Jednak perspektywa działania zespołu jest znacznie szersza – zamierza on propagować wartości chrześcijańskie. Konkretnie regulamin mówi o „propagowaniu wartości rodzinnych wynikających z nauczania kościoła katolickiego oraz katolickiej nauki społecznej, wspieraniu inicjatyw na rzecz świętości życia”. Bardzo znajomo brzmi punkt mówiący o „ukazywaniu drogi osiągania dojrzałości chrześcijańskiej poprzez wyznaczanie konkretnych elementów określających dojrzałość chrześcijańską, tj. spotkanie ze słowem Bożym, liturgia, modlitwa, wspólnota i diakonia”. Jedyną osobą wskazaną z imienia i nazwiska w punktach wymieniających zadania zespołu (i w całym regulaminie zresztą) jest ks. Franciszek Blachnicki. Jako swoje zadanie zespół określa „propagowanie życia i działalności sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, założyciela i duchowego ojca Ruchu Oazowego, jednego z ruchów odnowy Kościoła wg nauczania Soboru Watykańskiego II”.

Przewodniczącym zespołu jest poseł Robert Telus (PIS), w skład prezydium zespołu wchodzą ponadto posłowie Małgorzata Pępek (PO), Andrzej Dera (SP), Izabela Kloc (PiS) oraz Henryk Kowalczyk (PiS), sekretarz zespołu.

Pozostaje życzyć zespołowi dobrych owoców jego pracy. Zapraszamy do przeczytania rozmowy z posłem Robertem Telusem, przewodniczącym zespołu.

Wieczernik:W jaki sposób zrodził się pomysł utworzenia zespołu, kto był jego inicjatorem?

Robert Telus: Pomysł taki zrodził się wśród ludzi uformowanych przez ruchy i stowarzyszenia wymienione w nazwie zespołu. Po wielu wspólnych rozmowach stwierdziliśmy, że potrzeba jest takiego zespołu, w którym można będzie wspólnie działać, dzielić się doświadczeniem i rozwijać.

W.:Dlaczego właśnie wybrano osoby związane z tymi trzema zrzeszeniami?

R.T.: Powód jest bardzo prosty. Wszystkie te osoby były lub są nadal członkami wspomnianych zrzeszeń. To członkowie, przyjaciele i sympatycy.

W.:Jak posłowie i senatorowie przyjęli ideę powołania zespołu?

R.T.: Odbiór był oczywiście bardzo pozytywny. Najlepszym na to dowodem jest aktualna liczba członków zespołu, który w tak krótkim czasie od powstania liczy już 59 członków z różnych opcji politycznych.

W.:Ilu posłów i senatorów wchodzi w skład zespołu, jakie reprezentują ugrupowania?

R.T.: Jak wspomniałem, zespół liczy 59 członków. To parlamentarzyści z różnych opcji politycznych. W swoich szeregach mamy posłów Prawa i Sprawiedliwości, Platformy Obywatelskiej, Solidarnej Polski. Jest też poseł niezrzeszony oraz dwóch senatorów. Pełna lista członków dostępna jest na stronie internetowej Sejmu RP.

W.:Czy wiadomo ilu posłów należących do zespołu związanych jest lub było z Ruchem Światło-Życie, ilu z Akcją Katolicką a ilu ze Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich?

R.T.: Nie wiadomo. Nie mamy po prostu takich danych ani statystyk. Wydaje się jednak, że większość członków reprezentuje Ruch Światło-Życie. Z Akcji Katolickiej jest w sumie około 15 osób.

W.:Bardzo interesująco wyglądają nakreślone w regulaminie cele działania zespołu. W jaki konkretnie sposób będą one realizowane?

 

R.T.: Założone cele będziemy realizowali przede wszystkim poprzez spotkania z aktywnymi członkami tych ruchów. Wspólne spotkania i rozmowy pozwalają na ubogacanie się, wymianę własnych doświadczeń. To także doskonała forma wzajemnego wsparcia i poszukiwania wspólnej drogi do osiągnięcia celów jakie wyznaczają nam wspomniane ruchy i stowarzyszenia.