Ziemia Święta

(213 - listopad - grudzień 2016)

Dotknięcie

świadectwo

Podróż do Ziemi Świętej wstrząsnęła prawie wszystkimi obszarami naszej wiary

Zaproszenie na „jerozolimską” pielgrzymkę ojców dominikanów do Ziemi Świętej spadło na nas nagle trzy lata temu. Mając dobę na decyzję postanowiliśmy wyruszyć razem z naszymi ośmio- i dziesięcioletnimi synami, najmłodszymi wtedy pielgrzymami. Jedna decyzja, ośmiodniowy wyjazd dokonał w naszym życiu zmian, których nie sposób ująć w przewidzianych znakach drukarskich. 

Ziemia Święta może być wstrząsem. Może zburzyć wiele tradycyjnych wyobrażeń dotyczących zdarzeń i miejsc biblijnych, diametralnie zmienić kontekst i rozumienie Słowa, w sensie historycznym, kulturowym i duchowym. Tak podróż do Ziemi Świętej wstrząsnęła prawie wszystkimi obszarami naszej wiary. Z jednej strony nadała bardzo konkretny, realny kształt zdarzeniom i przekazowi Pisma Świętego. Wcześniej treść i sens wielu fragmentów Biblii, bez osobistego „dotknięcia” miejsc i uchwycenia lokalnej specyfiki jawiła się jak alegorie czy legendy dość oderwane od realnego życia.

W Ziemi Świętej stajesz na kamieniach, na których stali starotestamentowi prorocy, Jezus i apostołowie, Maria i Józef. Oddychasz tym samym powietrzem, zanurzasz się w tej samej wodzie. Tam urealnia się i weryfikuje wiele naszych „ludowych” wyobrażeń dotyczących np. Narodzenia, Chrztu Jezusa, Ostatniej Wieczerzy, pojmania i sądu, drogi krzyżowej czy ukrzyżowania. W Ziemi Świętej okazać się może, jak odmienna bywa rzeczywistość biblijna od naszych tradycyjnych wyobrażeń, opisów czy ikonografii. 

Prawie każda piędź Ziemi Świętej przesycona jest śladami i znaczeniami zdarzeń staro- i nowotestamentowych. To przenikanie, sąsiedztwo i współistnienie miejsc obu Ksiąg ułatwia zrozumienie ciągłości przekazu Biblii oraz znaczenia odwołań starotestamentowych w Ewangeliach.

Wyjątkowej mocy i intensywności nabrały dla nas biblijne przypowieści. Z jednej strony przybrały realne, konkretne kształty zdarzeń, z drugiej strony tam właśnie poznaliśmy ich pełen sens, odkryły przed nami moc i głębię znaczeń w sensie teologicznym i duchowym.

Ziemia Święta to rok liturgiczny w pigułce. 

 

To tylko fragment artykułu, całość w drukowanym "Wieczerniku".