Rozeznanie

(215 - kwiecień - maj 2017)

Dzieło Boże i dla Boga

ks. Mirosław Cholewa

Panie czego Ty chcesz ode mnie? Jaki jest Twój plan względem mnie?

W naszym życiu indywidualnym i w Kościele istnieją dwa rodzaje budowania: „dzieło dla Boga” i „dzieło Boże”. Pozornie wydaje się, że jest to jedynie gra słów, ale w gruncie rzeczy jedno od drugiego różni się zasadniczo. Pierwsze z nich ma pozory dobra, pozory religijnych motywacji i tworzenia, ale jest jedynie dziełem ludzkim. Zaś drugie, faktycznie jest odczytaniem Bożego planu i realizacji go w swoim życiu, czyli dziełem Boga. Jak to wyjaśnić?

W przypadku „dzieła dla Boga”, człowiek rozgląda się i zastanawia co dobrego zrobić, może nawet bada potrzeby danego środowiska, swoje potrzeby, możliwości realizacji planu, ale czyni to wszystko „przy biurku”. Kiedy już opracuje swój plan, dopiero wtedy przychodzi do Jezusa i mówi: „zobacz, jaki mam wspaniały plan, pobłogosław to Panie”. 

 

To tylko fragment artykułu, całość w drukowanym "Wieczerniku".