Modlitwa

(140 - listopad - grudzień 2005)

Gdy chcesz się modlić

"Modlitwa jest oddechem Nowego Życia, wielkim przywilejem i radością Nowego Człowieka, źródłem mocy i dziełem Ducha Świętego w nas; dlatego chcę być wierny praktyce codziennego Namiotu Spotkania".
Taka jest treść szóstego Drogowskazu Nowego Człowieka. Jak wszystkie Drogowskazy ma on strukturę dwuczęściową -  pierwsza część (do średnika) wyraża prawdę, w którą wierzymy i którą wyznajemy, druga część mówi o konsekwencjach życiowych tej prawdy.
Druga część szóstego Drogowskazu to tylko jedno proste zdanie. Konsekwencja życiowa przyjęcia prawdy o wielkim znaczeniu modlitwy w życiu człowieka jest właściwie oczywista - trzeba się modlić.
Ruch Światło-Życie w swojej formacji poświęca modlitwie wiele miejsca. Na oazie I stopnia mamy Szkołę Modlitwy, w pracy w ciągu roku są spotkania poświęcone modlitwie. Modlitwa - osobista, małżeńska i rodzinna - jest jednym ze zobowiązań Domowego Kościoła. Jest też praktyka modlitwy - czas na Namiot Spotkania podczas rekolekcji i dni wspólnoty, modlitwa małżeńska na krótszych rekolekcjach Domowego Kościoła. I wreszcie - pierwszymi publikacjami naszego wydawnictwa były książki w serii „Szkoła modlitwy” zawierające konferencje ks. Blachnickiego na ten temat (książki te są zresztą cały czas dostępne w ofercie wydawnictwa).
W tym momencie trzeba postawić pytanie: na ile każdy z nas potrafi skorzystać z tego bogactwa? Czy modlitwa rzeczywiście jest obecna w naszym życiu? Czy oddychamy Nowym Życiem? Czy jesteśmy Nowymi Ludźmi, którzy modlitwę podejmują z radością, traktując ją jako swój przywilej?