Życie w pojedynkę - powołanie czy przymus?

(150 - kwiecień 2007)

Idźcie i głoście

Magdalena i Bartłomiej Dudała

XXXII Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie

Tegoroczna Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie była dla nas pierwszą, w której bezpośrednio uczestniczyliśmy. W czasie naszej podróży na Jasną Górę zastanawialiśmy się nad tym „jak tam będzie?”, „jaki jest przebieg kongregacji?” i - co najistotniejsze - w jaki sposób uczestnictwo w niej wpływa na zrozumienie i przyjęcie tematu pracy rocznej .

Głównym mówcą Kongregacji był Noel Chircop z Malty, świecki ewangelizator z Instytutu dla Światowej Ewangelizacji - ICPE Misja, członek rady wykonawczej Stowarzyszenia Koordynatorów Katolickich Szkół Ewangelizacji. Wygłosił dla nas trzy katechezy. W pierwszej rozwinął myśl: wiara w Jezusa Chrystusa domaga się od nas - wierzących - głoszenia. Z tym, że - to nam najbardziej utkwiło w pamięci! - ma to być głoszenie Chrystusa z mocą, która pochodzi od Ducha Świętego, a nie - z naszej mowy. Punktem wyjścia tej konferencji były słowa Jana Pawła II: „Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi!”. Ludzie potrzebują odnowy, która pochodzi od Chrystusa i trzeba im Go pokazywać. A ponieważ nie ma możliwości głoszenia Jezusa Chrystusa, bez otwarcia się na Ducha Świętego - spotkanie zakończyło się modlitwą o Jego moc.

„Otwórzcie drzwi Chrystusowi” - to temat drugiego spotkania z Noelem. Druga ważna metoda ewangelizacji - świadectwo życia. Należy otwierać się na drugiego człowieka, pokazać swoje, chrześcijańskie życie innym. „Lepiej nie mówić i być, niż mówić i nie być” - bardzo prosta myśl, która często gdzieś ucieka: nie mówić o chrześcijaństwie, tylko po prostu być chrześcijaninem... Przecież jesteśmy o tyle wiarygodni, o ile nasze życie łączy się z tym co mówimy. Na koniec Noel przedstawił kilka najbardziej powszechnych „wymó-wek” przed głoszeniem Ewangelii - „bo jestem zbyt młody”, „bo nie umiem mówić”, czy po prostu „bo się boję”... Ale przecież „to w porządku się bać” - wystarczy spojrzeć na powołanie Jeremiasza, Izajasza i Mojżesza.

Po południu kilkadziesiąt osób, które wpisały swoje imię na „papirusie ewangelizacyjnym” przygotowanym przez ks. Ireneusza Kopacza, wyszło na ulice Częstochowy głosić Chrystusa przygodnie spotkanym ludziom. A pozostałe osoby zostały zaproszone do dzielenia się w grupach tym, w jaki sposób same przeżyły ewangelizację i jak ewangelizację prowadzą.

Wieczorem mieliśmy okazję uczestniczenia w programie ewangelizacyjnym przygotowanym przez wspólnotę oazową ze Słowacji. Wywarł on na nas ogromne wrażenie. Kilkuosobowa grupa młodzieżowa, przedstawiła trzy scenki - pantomimy - które były bardzo ciekawą interpretacją czterech praw duchowego życia. W przerwie między scenkami jedna dziewczyna z grupy dała świadectwo jak Jezus wyzwolił ją z życia w nałogu narkotyków i alkoholu.

„Nie lękajcie się!” - to temat ostatniego, niedzielnego spotkania z Noelem. Noel wskazał, że brakuje nam często odwagi do życia według Ewangelii i do jej głoszenia. Powiedział też, że życie chrześcijan w XXI w. jest podobne do pierwszych wieków. Prawdziwi chrześcijanie stają się mniejszością, świat stara się zepchnąć ich na bok. Nie powinniśmy bać się żyć tymi prawdami, którymi żyjemy i wstydzić się pokazywać naszego życia innym. Konferencję zakończyła modlitwa do Ducha Świętego o uwolnienie i uzdrowienie.

Na koniec kongregacji przygotowane zostały jeszcze dwa wykłady. Ks. Zbigniew Snarski przedstawił, jak wygląda ewangelizacja w formacji Ruchu. Pokazał, że ma ona miejsce praktycznie na każdym poziomie formacji, która realizowana jest według cyklicznego planu ewangelizacja - deuterokatechumenat - diakonia. Diakonia zmierza znów do ewangelizacji. Głoszenie Chrystusa - ewangelizacja jest jedynym wiarygodnym sprawdzianem prawdziwej formacji i tylko mający takich członków Ruch może być skuteczny w swych działaniach.

Ks. Adam Wodarczyk - rzymski postulator procesu beatyfikacyjnego ojca F. Blachnickiego - wygłosił konferencję na temat heroizmu życia i wiary Założyciela. Jak mówił, Bóg bardzo dobrze wiedział kogo wybiera sobie za współpracownika.

Po zakończeniu wykładów krótkimi świadectwami podzieliły się osoby, które w sobotę wyszły ewangelizować na ulice Częstochowy.

Podsumowując kongregację ks. Roman Litwińczuk wspomniał o tym, że należy wrócić do planu ewangelizacji „Ad Christum Redemptorem” - należy go uczynić zwykłym i powszednim narzędziem w naszych diecezjach.

Kongregacja Odpowiedzialnych okazała się dla nas spotkaniem, w czasie którego można dużo pełniej zrozumieć i przyjąć temat roku. I był to czas, za który jesteśmy Panu Bogu naprawdę wdzięczni.

Pozbądźmy się strachu, kompleksów i innych przeszkód, które blokują nas przed pokazywaniem światu Chrystusa.

Idźmy i głośmy...