Idźcie i głoście

(152 - lipiec - sierpień 2007)

Idźcie i głoście

Temat roku zawsze stawia przed Ruchem Światło-Życie konkretne zadanie. Zazwyczaj mówi się o pogłębieniu jakiegoś aspektu charyzmatu, większym otwarciu na pewne zagadnienie, podjęciu z nowym zapałem zadania związanego z tematem roku.

Z reguły nie jest za bardzo możliwe konkretne zweryfikowanie, na ile temat roku rzeczywiście Ruch przemienił. Zmiany dzieją się bowiem przede wszystkim w ludzkich sercach, w świadomości, w szczegółach pracy formacyjnej, tego wszystkiego zaś nie sposób jakoś konkretnie zmierzyć.

Trochę inaczej jest z tematem tegorocznym. Stawia on przed nami na nowo wezwanie do podjęcia ewangelizacji. Ruch Światło-Życie posiada sprawdzone i odpowiednie na obecny czas metody ewangelizacji. Bardzo łatwo będzie można za rok sprawdzić, na ile temat roku został przez Ruch podjęty. Jeśli będzie więcej rekolekcji ewangelizacyjnych, jeśli będą się odbywały w tych diecezjach i parafiach, w których ich dotąd nie było, jeśli zostanie podjęta realizacja planu „Ad Christum Redemptorem”, jeśli - co najistotniejsze - to wszystko nie będzie jednorazową akcją a stanie się stałym elementem życia wspólnot oazowych, będzie można mówić, że temat roku osiągnął swój cel.

Przed każdą wspólnotą Ruchu - diecezjalną, rejonową, parafialną, młodzieżową, dorosłych czy Domowego Kościoła, staje więc zadanie rozważenia, w jaki konkretnie sposób - w miejscu i realiach, w których ta wspólnota żyje - można zrealizować temat nowego roku pracy formacyjnej. „Idźcie i  głoście” - te słowa wypowiedział Jezus do Apostołów zaraz potem, jak zarzucał im brak wiary (Mk 16,14-15), potem zaś usłyszeli je Apostołowie znajdujący się w więzieniu (Dz 5,20). Ani więc nasza słabość ani zewnętrzne trudności nie powinny nas powstrzymać od głoszenia Ewangelii.