Miłość, seksualność

(183 - styczeń 2012)

z cyklu "Biblioteczka"

Jak przebaczać

Joanna Krych

Przebaczenie… Tak ważne i tak trudne w życiu chrześcijanina. Z wybaczaniem tym, którzy nas skrzywdzili, mieli problem już Apostołowie. Trudno w problemach codziennego życia realizować prawdziwie postulat przebaczania „siedemdziesiąt siedem razy”. Pułapką mogą się też dla nas stać słowa modlitwy „Ojcze nasz”: „i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”. Nawet, jeśli chcemy żyć zgodnie z nauką Chrystusa, przebaczenie pozostaje dla nas dużym wyzwaniem.

Jean Monbourquette proponuje nam uważne przyjrzenie się problemowi przebaczenia dzieląc je aż na dwanaście etapów. Najpierw wskazuje nam niebezpieczeństwa błędnego rozumienia tego słowa, które sprawiają, że tak rzadko poszukujemy prawdziwej rezygnacji z zachowywania urazy wobec drugiego człowieka. Gdy czytelnik dowie się już, czym przebaczenie nie jest, autor proponuje przejście przez dwanaście etapów prowadzących do ostatecznego, pełnego przebaczenia.

Jean Monbourquette jest nie tylko osobą duchowną, ale i terapeutą z wieloletnim stażem. Poszczególne problemy związane z przebaczeniem, pokonywanie kolejnych jego etapów, obrazuje konkretnymi przypadkami ludzi, z którymi się zetknął. Wskazuje też drogi poszukiwania rozwiązań, jakie razem z nimi podejmował. Oprócz osadzenia procesu przebaczania w konkretnej codzienności, ten doświadczony oblat proponuje również szereg ćwiczeń o charakterze psychologicznym, które sprawiają, że czytelnik zyskuje nie tylko wiedzę, ale i doświadczenie niezbędne na drodze przebaczenia.

Książka Jeana Monbourquette’a jest cenną lekturą nie tylko dla tych, którzy czują się zranieni, ale dla wszystkich którzy chcą pełniej żyć ewangelicznym nakazem przebaczania. Pozwala nie tylko odrzucić uświadomione urazy, ale i dostrzec te nieuświadomione, a nawet spojrzeć na doznaną krzywdę jak na bogactwo, z którego rodzi się nowe dobro. Przypomina o pełnym miłości spojrzeniu na siebie samego i przebaczającej miłości Boga. Jest dobrym drogowskazem, dla tych wszystkich, którzy chcą jeszcze pełniej postulat przebaczenia, który zostawił nam Jezus.