Modlitwa

(140 - listopad - grudzień 2005)

Kongres ruchów i stowarzyszeń katolickich

Anna Pełka

Ogólnopolski Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich rozpoczął się w czerwcu br. W odróżnieniu od poprzednich dwóch kon­gresów, trwających zaledwie kilka dni, obecna formuła zakła­da dwuletnią pracę w zespołach tematycznych.

Wskazano kilkanaście tematów dotykających najważniejszych problemów życia współczesnego człowieka oraz obecności Kościoła w świecie: Ewangelizacja; Formacja duchowa; Wspólnota dzie­ciom - dzieci wspólnocie; Młodzież; Rodzina; Apostolstwo ludzi starszych; Chronić życie człowieka w każdej sytuacji; W służbie ubo­gim; Ruchy katolickie w epoce globalizacji; Kultura; Ekologia; Chrześcijanin w życiu gospodarczym; Środki społecznego przekazu. Dla szczegółowego podjęcia każdego tematu powołano zespół zło­żony z reprezentantów różnych ruchów i stowarzyszeń.

W trakcie dwóch lat pracy Kongresu każdy z zespołów będzie miał swój kongres stacjonarny, czyli jednodniowe spotkanie dla za­interesowanych przedstawicieli różnych ruchów i środowisk. Aby umożliwić włączenie się w prace kongresowe szerokiemu gronu osób, dla każdego z powyższych tematów uruchomiono strony in­ternetowe. Każdy członek ruchu, stowarzyszenia, a nawet sympatyk, może włączyć się w prace kongresu i umieścić swoją wypowiedź na interesujący go temat.

Jak to zrobić? Należy wejść na stronę internetową Kongresu: www.kongresruchow.pl i w kolumnie z lewej strony wybrać inte­resującą dziedzinę. Główne działy to „Artykuły” i „Forum”. Dział „Artykuły” to jakby czytelnia, tutaj znajdują się oficjalne wypowiedzi Kościoła na dany temat, materiały z poprzednich Kongresów Ru­chów i Stowarzyszeń, oficjalne wypowiedzi ruchów na dany temat oraz tzw. Inspiracje, czyli rozmaite teksty, polecane przez prowa­dzących dany serwis tematyczny.

Dział „Forum” to miejsce, gdzie każdy może wypowiedzieć się na dany temat, a nawet zaproponować własny. Nie jest ono jednak miejscem dyskutowania, a raczej dzielenia się, świadectwa itp.

Za każdy kongres tematyczny odpowiada jeden ruch lub stowa­rzyszenie. Ruch Światło-Życie jest odpowiedzialny za temat „Młodzież”.

Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w tym dziele, do zagląda­nia na strony kongresów tematycznych. Od nas zależy, czy Kongres spełni założone cele, czy będzie tętnił życiem i pokaże to, co dzieje się w naszych wspólnotach, parafiach i innych środowiskach Koś­cioła.