Maryja

(148 - styczeń 2007)

... który urodził się z kobiety

W bogatej duchowości Ruchu Światło-Życie bardzo  wiele znajdzie się odniesień do Maryi. Duchowy fundament Ruchu, akt konstytutywny - według określenia Założyciela - to akt oddania Ruchu Niepokalanej Matce Kościoła. Jej figura na Kopiej Górce, gdzie miał miejsce ten akt oddania, to jeden z symboli Ruchu. Oazy rekolekcyjne odbywające się rytmie różańca. Drugi Drogowskaz Nowego Człowieka - Niepokalana. Idea Ecclesia Mater - Mater Ecclesiae będąca jednym z fundamentów oazy III stopnia. Można by jeszcze długo wymieniać i śledzić wątki maryjne w oazowym charyzmacie.

Co ważne, Maryja w naszej formacji zajmuje miejsce właściwe - nie ma przeakcentowania jej roli, na pewno w przeżywaniu oazowiczów nie jest ważniejsza od Jezusa. Raczej problemy są w drugą stronę - nie wszyscy potrafią dostrzec rolę Maryi, rozumieć ją właściwie, zobaczyć, że w zdrowym kulcie maryjnym nie zabiera ona miejsca Jezusowi, ale na Niego wskazuje. Dlatego pokazywanie i pogłębianie maryjnego wątku naszej duchowości jest bardzo ważne - byśmy mogli czerpać z całego bogactwa, jakie otrzymaliśmy.