Spotkanie pokoleń

(181 - wrzesień - październik 2011)

z cyklu "W Sieci"

KWC

Wojtek Duchant

Wędrując po Sieci dawno już nie zaglądaliśmy do naszego własnego podwórka. Pora to zmienić.

Przyjrzyjmy się witrynie diakonii Diakonii Wyzwolenia (www.kwc.oaza.pl). Funkcjonuje  ona jako serwis informacyjny. Strona jest tym żywsza, im więcej w Polsce się dzieje, a dzieje się dużo.

Już w pierwszej chwili mamy podane zaproszenia na konferencje, spotkania i inne wydarzenia. Garść podstawowych informacji i oczywiście odnośnik do rzeczy bardziej szczegółowych, by nie zajmowało niepotrzebnie miejsca. Na stronie głównej znajdziemy także najważniejsze newsy z wydarzeń związanych wyzwoleniem zarówno w Polsce jak i na całym świecie. Dalej najważ-niejsze wydarzenia z życia Koś-cioła, świadectwa i relacje doty-czące KWC oraz kilka życiowych artykułów do poczytania w wol-nej chwili. Istnieje także możli-wość skorzystania z newslettera, zaczerpnięcia z nagrań konferen- cji i sympozjów tematycznych, czy też aktywnego włączenia się w interaktywne życie armii Ge-deona na forum.

Dla spragnionych dobrej lektury możemy znaleźć kilka recenzji. Polecane są zarówno materiały pomagające w formacji, książki będące podstawą do przeżywania własnej wolności jak i oczywiście pismo KWC „Eleuteria”.

Przejdźmy jednak do części, która najbardziej może interesować wszystkich pragnących zasięgnąć informacji o Krucjacie.

Na górze strony mamy jasny podział na działy, z których każdy stanowi osobną część jednego dzieła. Możemy w ten sposób dostać się między innymi do materiałów modlitewnych. Przecież właśnie modlitwa jest esencją i (jak zgodnie twierdzi spore grono członków KWC) najtrudniejszą częścią podejmowanej misji. Dalej znajdujemy niezwykle konkretne treści dotyczące sensu Krucjaty – wszystkie teksty pochodzą w tym przypadku z „Ab-stynenckiego Credo”. Wśród głównych działów strony możemy wyróżnić część poświęconą Dziecięcej Krucjacie, Apostolstwu Dzieła Niepokalanej a także formacji Diakonii Wyzwolenia.

Cieszy bardzo obraz żywego i prężnego (nie tylko internetowego) środowiska ludzi wolnych. Serwis KWC staje się prze-de wszystkim źródłem motywacji i wiedzy dla tych, którzy trwają w armii Gedeona, jak i dla tych, którzy pragną do niej dołączyć.