Eucharystia

(146 - wrzesień - październik 2006)

z cyklu "Biblioteczka"

Msza święta

Katarzyna Maciejewska

Jan Paweł II w encyklice Eccelesia de Eucharistia napisał, że Eucharystia nie jest jednym z wielu darów, jaki Bóg pozostawił człowiekowi, ale jest darem największym, najcenniejszym, bo darem z siebie. Bóg jest najbliżej człowieka właśnie w Eucharystii.

Ten wielki dar, a zarazem zadanie, przybliża nam od lat ks. prof. Bogusław Nadolski. W ostatnim czasie ukazały się dwie jego pozycje z tej tematyki: „Msza Święta” i „Eucharystia. Jej miejsce i rola w życiu chrześcijanina”.

W pierwszej z tych książek autor ukazuje Eucharystię jako serce chrześcijaństwa. Poprzez wnikliwe, krok po kroku przybliżanie kolejnych elementów Eucharystii pomaga odkrywać wielkie jej bogactwo i zrozumieć jej treść. Jasnym, zrozumiałym językiem prowadzi nas przez obrzędy wstępne, liturgię słowa, liturgię eucharystyczną i obrzędy zakończenia. „Liturgia Słowa Bożego: słuchanie i milcząca medytacja, która ukazuje powszechność planów Boga, prowadzi do stołu eucharystycznego, do dziękczynienia i do Komunii”. Prawda ta wyłania się z treści całej książki i pomaga czytelnikowi zrozumieć jedność stołu Słowa Bożego i stołu Eucharystii.

Kolejna książka natomiast wskazuje na twórczą rolę Eucharystii w kształtowaniu człowieka, jego osobowości. Autor wyjaśnia, że Eucharystia jest „miejscem, przestrzenią i czasem” danym każdemu człowiekowi, aby „wzrastał, uświęcał się, doskonalił swe człowieczeństwo, a przez to konsekwentnie przybliżał do Boga”.

Obie pozycje książkowe rozwijają myśl, refleksję, jaką ks. B. Nadolski zawarł w niewielkich rozmiarów książeczce: „Ciągle uczę się Ciebie, Eucharystio”, będącej zbiorem przemyśleń po 40 latach kapłaństwa i codziennego celebrowania Najświętszej Ofiary. I w niej są cenne wskazówki dla tych, którzy jeszcze głębiej pragną zrozumieć i umiłować Eucharystię: „przyjąć Słowo Boże to udzielić mu gościny”, „ofiarowana Bogu «strata» czasu owocuje”, „błogosławić innym, to przydawać wzrostu”.

Niech refleksja nad Eucharystią zawarta w książkach ks. B. Nadolskiego będzie dla nas zachętą do coraz głębszego i radośniejszego spotykania się z Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie. Wszak „Eucharystia jest dla zakochanych w Chrystusie”.


B. Nadolski, Msza Święta, Wydawnictwo WAM, Kraków 2005.
B. Nadolski, Eucharystia. Jej miejsce i rola w życiu chrześcijanina, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006.
B. Nadolski, Ciągle uczę się Ciebie, Eucharystio, Pallotinum, Poznań 1997.