Ziemia Święta

(213 - listopad - grudzień 2016)

Nad tym jeziorem

ks. Adam Prozorowski

Jak wiedza o Ziemi Świętej zmienia rozumienie Biblii? 

Jeszcze jedno wspomnienie. Pierwsza połowa lat osiemdziesiątych, katecheza w salkach parafialnych, ukochany katecheta wraca z pielgrzymki do Ziemi Świętej. Pamiętam slajdy, które przybliżały nam uczniom tę nieznaną rzeczywistość (przypomnę tylko młodszym czytelnikom „Wieczernika”, że było to przed epoką internetu, nie było google maps i innych dziś zwyczajnych narzędzi poznawczych). Ów ukochany katecheta powiedział wtedy słowa, które do dziś pamiętam: „Stoimy, my księża, nad Jeziorem Galilejskim, przewodnik prosi nas abyśmy przez chwilkę pomilczeli i mówi: «Wyobraźcie sobie, że to właśnie nad tym jeziorem Jezus powiedział do Piotra, Jakuba i Jana: ‘Pójdź za mną’. To było to konkretne jezioro, może kilka metrów w bok w jedną lub w drugą stronę, ale to było to jezioro»”.

 

Do dzisiaj pamiętam ten dreszcz jaki przebiegł mi po plecach. A więc są miejsca, realnie istnieją, gdzie działy się wydarzenia biblijne. Biblia nie jest bajką. Tak sobie wtedy pomyślałem. 

 

To tylko fragment artykułu, całość w drukowanym "Wieczerniku".