Pamięć i tożsamość

(145 - lipiec - sierpień 2006)

Niedziela Boża i nasza

ks. Ryszard Nowak i Aleksander Bańka

Świętuję NIEdzielę

Ruch Światło-Życie podejmuje akcję poświęconą świętowaniu niedzieli. Inicjatywa podjęcia takiej akcji zrodziła się we wspólnotach Ruchu z archidiecezji katowickiej. O akcji usłyszą wspólnoty przeżywające latem rekolekcje oazowe, następnie po wakacjach zostanie ona zainaugurowana na szerszą skalę. Poniższy tekst jest pierwszym zwiastunem tej akcji, ukazuje idee przyświecające jej inicjatorom i organizatorom.

Zainicjowana przez Ruch Światło-Życie ogólnopolska akcja „Świętuję NIEdzielę” ma na celu pozytywne promowanie wartości rodzinnych i właściwego, to znaczy zgodnego z Bożymi przykazaniami i ludzką naturą sposobu spędzania wolnego czasu. Społeczny charakter natury człowieka domaga się tworzenia więzi wspólnotowych. Wśród wielu sposobów budowania wspólnoty, szczególną rolę odgrywa świętowanie niedzieli, jako czasu, który wprost służy pielęgnowaniu relacji międzyludzkich. Brak jej świętowania w znacznej mierze przyczynia się do rozpadu więzi rodzinnych i społecznych. A zatem: Świętuję niedzielę, aby nie dzielić.

Współczesny świat coraz bardziej zatraca kulturę odpoczynku, a wartości rodzinne i społeczne ulegają degradacji. Coraz częściej ludzie nie potrafią właściwie korzystać z owoców własnej pracy, co w znacznej mierze łączy się z brakiem umiejętności świętowania. W miejsce tego, co kształtuje bogate człowieczeństwo, pojawiają się bezmyślne formy marnowania czasu. Telewizor, komputer a zwłaszcza, w ostatnim czasie, niedzielna „liturgia” zakupów w supermarketach coraz bardziej wypierają rozmowy przy wspólnym stole, wypoczynek na świeżym powietrzu, dobrą książkę, wydarzenia kulturalne, czy wreszcie treści związane z religijnym wymiarem niedzieli. Dzień świąteczny traci swój istotny charakter. Nie ma już w nim miejsca dla Boga, a równocześnie coraz mniej pozostaje w nim miejsca dla samego człowieka. Współczesna, coraz bardziej niska kultura, sprowadza wszystko do konsumpcji, a ludzkie pragnienia ogranicza do wymiaru potrzeb jedynie materialnych. Dlatego właśnie inicjatorzy akcji pragną zwrócić uwagę na konieczność powrotu do właściwego sposobu przeżywania niedzieli i dni świątecznych, który wydobywa  jej osobowy i teologiczny aspekt.

Niedziela jest nasza. Natura ludzka domaga się odpoczynku, który służy zarówno regeneracji sił, a także refleksji nad swoją aktywnością, stworzeniu właściwej przestrzeni dla pozytywnych przeżyć, nowych planów, wyborów oraz decyzji podejmowanych w perspektywie ostatecznego celu ludzkiego życia. Świętowanie jest przywilejem ludzi wolnych, dlatego każdy człowiek ma obowiązek uszanowania wymagań, które stawia mu jego własna natura, a zatem również prawo do dnia wolnego od pracy.

Niedziela jest Boża. Dla ludzi wiary osobowy wymiar świętowania niedzieli znajduje głębsze jeszcze uzasadnienie w relacji do Stwórcy. Człowiek już nie tylko samodzielnie kreuje własne życie, ale jego głębszy sens odnajduje właśnie w Bogu. Wpisany w Boży plan stworzenia dzień odpoczynku wskazuje na szczególne miejsce człowieka w hierarchii stworzeń. Tylko bowiem człowiek jest zdolny do tego, aby wznieść się ku kontemplacji Boga, którego miłość ujawnia się także w owocach ludzkiej twórczości. Niedziela staje się zatem uprzywilejowaną przestrzenią spotkania z Bogiem, miejscem, w którym człowiek na nowo odkrywa własną godność i powołanie.

Ogólnopolska akcja „Świętuję NIEdzielę” adresowana jest do wszystkich ludzi dobrej woli, którzy pragną włączyć się w promowanie nowej kultury świętowania. Jednym z jej przejawów jest takie kształtowanie czasu niedzieli, które zapewni aktywny odpoczynek i umożliwi budowanie relacji międzyosobowych. Organizatorzy akcji „Świętuję NIEdzielę” zamierzają wyakcentować szczególnie jedną postawę: W niedzielę nie kupuję, w niedzielę nie handluję. Narzędziem akcji będzie strona internetowa www.diesdomini.pl, na której umieszczone zostaną wszystkie szczegółowe informacje dotyczące przebiegu akcji.