Diakonia

(178 - kwiecień 2011)

O piękno liturgii

świadectwo

Chcemy nie tylko pełniej i głębiej przeżywać Eucharystię oraz troszczyć się o jej piękno, ale nieść ten dar innym we wspólnocie Kościoła

Czym jest grupa Diecezjalnej Diakonii Liturgicznej z Wrocławia? Moglibyśmy się określić jako wspólnota ludzi, którzy interesują się i kochają liturgię. Chcemy nasze zainteresowanie nią rozwijać, a umiejętności udoskonalać, by nie tylko pełniej i głębiej przeżywać Eucharystię oraz troszczyć się o jej piękno, ale by nieść ten dar innym we wspólnocie Kościoła, by rzeczywiście liturgia stawała się „źródłem i szczytem życia”.

Spotkania diakonii odbywają się raz w miesiącu, a ich trzy zasadnicze części to modlitwa Liturgią Godzin, dzielenie i studium. W ciągu ostatnich kilku lat liczba osób była zmienna (ok. 8 - 10 osób stałych, czasami „w porywach” do 20).

Czym się zajmujemy? Najprościej będzie w punktach:

– Głównym celem spotkań jest osobista i wspólna, pogłębiona formacja liturgiczna (intelektualna i duchowa). W czasie spotkań diakonii w formie studium rozważaliśmy dokumenty dotyczące liturgii (m.in. OWMR, „Ecclesia de Eucharystia”, „Millenio nuovo ineunte”, „Mane nobiscum, Domine”, „Redemptionis sacramentum”, „Sacramentum caritatis”, instrukcje Episkopatu Polski), rozszerzaliśmy wiedzę dotyczącą poszczególnych posług w liturgii oraz okresów roku liturgicznego. Od półtora roku poszerzamy swoją wiedzę dotyczącą poszczególnych sakramentów, do tej pory rozważaliśmy wprowadzenia teologiczno-pastoralne do sakramentu Chrztu dzieci, Chrztu dorosłych i Bierzmowania.

– Celem formacji jest przygotowanie członków Ruchu do podejmowania posług w liturgii oraz dbanie o piękno Eucharystii. Podejmujemy posługi w liturgii i koordynujemy jej przygotowanie podczas różnych spotkań diecezjalnych, na rekolekcjach o charakterze ewangelizacyjnym i innych oraz w czasie ogólnopolskich spotkań Ruchu np. KO, COM, pielgrzymka do Kalisza, DWDD itp.

– Od 2005 roku organizujemy otwarte warsztaty dla osób chętnych głównie z diecezji wrocławskiej, legnickiej i świdnickiej. Do tej pory podjęliśmy następujące tematy: nowe Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego – luty 2005 r., Liturgia Godzin – październik 2005 r., śpiew w liturgii – luty 2006 r., posługi w liturgii – październik 2007 r. i luty 2009 r., Triduum Paschalne – marzec 2008 r., okres wielkanocny – marzec 2009 r., Mszał Rzymski – listopad 2010 r.

Głównym problemem, z którym się zmagamy jest to, jak zachęcić ludzi posługujących i zajmujących się przygotowaniem liturgii w parafiach, by dostrzegli potrzebę swojej formacji liturgicznej i chcieli doskonalić swoje umiejętności. Wiele bowiem osób, które deklarują się jako zainteresowane liturgią, nie decyduje się na pracę w grupie diakonijnej z powodu braku czasu, a może motywacji do podjęcia systematycznej pracy w tym zakresie. Stąd też „nasi” np. emigrując za pracą służą w całej Polsce, a za granicą aż po Irlandię i Wielką Brytanię, a niestety nowych osób przybywa niewiele. W naszej diakonii brak ludzi młodych, świeżo po formacji lub w trakcie formacji. Co jakiś czas powraca pytanie, co się stanie z diakonią, gdy nasze siły ustaną?

Nasze najbliższe plany i zamierzenia:

– Chcemy kontynuować comiesięczne spotkania diakonii. Skończyliśmy studium obrzędów bierzmowania. Może teraz nadszedł czas, by pochylić się wspólnie nad lekturą „Verbum Domini”? Na diecezjalnej stronie internetowej zamieszczamy terminy spotkań i tematy formacyjne.

– Wiosną planujemy kontynuację warsztatów o Mszale Rzymskim, które odbyły się kilka miesięcy temu, bo w natłoku treści zabrakło odpowiedniej ilości czasu na ćwiczenia z Mszałem.

– W lecie planowane jest ORDL w Krościenku Już teraz zaczynamy myśleć, czy uda nam się w tych rekolekcjach uczestniczyć?

 

Nina Majek