Życie w pojedynkę - powołanie czy przymus?

(150 - kwiecień 2007)

z cyklu "Biblioteczka"

Psalmy

Krzysztof Jankowiak

Psalmy to w pewnym sensie nietypowa księga biblijna. W całości przecież składa się z modlitw. Można powiedzieć, że jest to Słowo Boże skierowane do Boga. Księga psalmów „od zawsze” jest inspiracją i źródłem dla modlitwy człowieka wierzącego. Od wieków też ci którzy psalmami się modlą, dzielą się swoim odczytaniem słów tej księgi.

Do grona komentatorów psalmów dołączyli dwaj ostatni papieże. Jan Paweł II tematem katechez na audiencjach środowych w nowym tysiącleciu uczynił modlitwę liturgiczną Kościoła. Krok po kroku przechodził przez psalmy i pieśni, omawiając każdy i każdą z nich. Po śmierci Jana Pawła II rozważanie podjął dalej Benedykt XVI, doprowadzając je do końca.

Komentowanie psalmów trwało kilka lat - od 2001 do 2006 r. Otrzymaliśmy dzięki temu dzieło niezwykłe - biblijną księgę skomentowaną przez papieży. 83 komentarze pochodzą od Jana Pawła II, a 27 od Benedykta XVI.

Wydawnictwo „Rosikon Press” wydało Księgę Psalmów w układzie biblijnym. Po kolei możemy więc czytać psalmy (w tłumaczeniu Biblii Tysiąclecia), a po danym psalmie jest komentarz do niego. Ponieważ papieże komentowali idąc kluczem jutrzni i nieszporów, nie ma komentarzy do wszystkich psalmów, za to do niektórych, powtarzających się w modlitwie liturgicznej, jest kilka komentarzy. Zdarza się również, że komentowane są poszczególne części psalmów - jeśli w Liturgii Godzin jest on podzielony.

Jakie są papieskie komentarze? Krótkie, syntetyczne - komentarz  zazwyczaj składa się z pięciu punktów (dłuższe są rzadkością, zdarzają się za to też czteropunktowe). Wprowadzające w tło, objaśniające sens, sięgające też do myśli Ojców Kościoła na temat danego psalmu. Krótko mówiąc - mogące być znakomitą pomocą do osobistej modlitwy.