Sługa Niepokalanej

(216 -lipiec -sierpień2017)

Sługa Twój słucha

Krzysztof Ławniczak

W tym roku minęła 30. rocznica śmierci założyciela naszego Ruchu, ks. Franciszka Blachnickiego. Na temat naszego Założyciela jest już oczywiście wiele publikacji, artykułów i książek. Można zapo¬znać się z jego słowami w formie drukowanej i audio. Zamysłem naszej redakcji było nie tyle przedstawienie osoby ks. Blach-nickiego, ale dziedzictwa jakie zostawił.

Ruch Światło-Życie był pierwszym, który na taką skalę wprowadzał w Polsce liturgię posoborową. Pa¬miętam z jakim mozołem robiliśmy to w naszej parafii w latach osiemdziesiątych. Nasz kościelny prześmiewczo mawiał: „Oaza! Ołtarze w kościołach przewraca się w Wielki Czwartek” (pozdrawiam pana Benia). Nie mogło zabraknąć więc tekstu o liturgii.

Jest artykuł o Namiocie Spotkania, który jest naszym spotkaniem z Panem Bogiem przez Jego Słowo, kształtującym serce, życie i sumienie. Można przeczytać o naszej modlitwie różańcowej, której odmawianie z dopowiedzeniami pomaga bardziej rozważać poszczególne tajemnice (co jest istotą tej modlitwy).

W moim rodzinnym domu pierwszy egzemplarz Pisma Świętego pojawił się za sprawą Ruchu Światło-Życie. W każdym naszym spotkaniu formacyjnym jest czas na dzielenie się Słowem Bożym, Ruch otwiera nas na słuchanie mówiącego Boga – o tym też przeczytamy w tym numerze.

Niepokalana Matka Kościoła jest patronką naszego Ruchu, dlatego próbujemy odpowiedzieć na pytanie: Jak kochać Maryję?

Gdy byłem młodym człowiekiem, mój światopogląd i patriotyzm kształtował się wśród ludzi, z którymi obcowałem w oazie. Dzisiaj słowo patriotyzm wywołuje różne odczucia, postaraliśmy się przedstawić, jak patriotyzm rozumiał ks. Blachnicki.

Zapraszam do lektury życząc korzystania z tak wielkiego dobra, które zostawił nam ks. Franciszek Blachnicki