Aniołowie

(154 - listopad - grudzień 2007)

z cyklu "Na pogodne wieczory"

STOP

Gosia

Wszyscy chętni do zabawy stoją w rozsypce. Na hasło „IDZIEMY” wszyscy zaczynają chodzić. Na hasło „STOP” wszyscy zatrzymują się. Każdy może zatrzymać lub poruszyć grupę przez odpowiednio rzucone hasło: „STOP”, „IDZIEMY”.