Eucharystia

(146 - wrzesień - październik 2006)

z cyklu "Wieczernik Domowy"

Zadania ojca

Krzysztof Janowski

Jak napisał Jacek Pulikowski w swojej książce „Warto być ojcem” (IW Jerozolima 1999), Ojciec Święty Jan Paweł II w adhortacji „Familiaris consortio” wyszczególnia następujące funkcje ojca:

  1. odpowiedzialność za życie poczęte;
  2. troskliwe pełnienie obowiązku wychowawcy wspólnie z żoną;
  3. praca zawodowa, ale z zastrzeżeniem, że jest to praca, która buduje, tworzy więzi rodzinne, służy rodzinie, a nie burzy, nie niszczy rodziny; nie może być podejmowana kosztem rodziny;
  4. mężczyzna – ojciec ma dawać świadectwo dojrzałego życia chrześcijańskiego.

Portal www.tato.net przeprowadził ankietę, w której poprosił uczestników o wybór odpowiedzi uzupełniającej zdanie: “Najważniejszym zadaniem ojca jest zapewnić swojemu dziecku...”. Otrzymano (w chwili pisania artykułu) następujące wyniki:

  1. wspólny czas —37,8%
  2. wsparcie emocjonalne — 23,0%
  3. formację duchową — 22,5%
  4. pieniądze — 9,2%
  5. relaks i zabawę — 3,5%
  6. dyscyplinę — 3,1%

Patrząc na wyniki tej ankiety można się cieszyć, że ojcowie wspólnie spędzając czas ze swoimi dziećmi i dając im wsparcie emocjonalne chcą włączać się w ich wychowanie, a chcąc zapewnić im formację duchową dają świadectwo życia chrześcijańskiego. Starajmy się więc dobrze wcielać w życie nasze powołanie do ojcostwa i w chwilach trudności pamiętać o patronie ojców — opiekunie Świętej Rodziny — św. Józefie.