Komentarze do czytań - VIII Niedziela zwykła

Nie czas nam cokolwiek oceniać, zanim przyjdzie Pan, „który rozjaśni to, co w ciemnościach ukryte, i ujawni zamiary serc”. On zna ludzkie serca i wie, które troszczą się o wierność Jemu już tu, na ziemi. Bóg nagrodzi oddanie tych, którzy są Mu wierni, uspokoi ludzki niepokój i zaspokoi wszystkie codzienne potrzeby (w obfitości!). „Dosyć ma dzień swojej biedy”. Dbajmy więc o to, byśmy każdy dzień przeżywali zgodnie z Bożą wolą.

oprac. JK

Bóg nigdy nie opuszcza człowieka. Jesteśmy bezpieczni w ręku Boga. Musimy tylko na pierwszym miejscu postawić Boga i troskę o losy Jego Królestwa. Wtedy nasze życie, praca i troska o chleb powszedni nabiorą wartości wiecznych. Wtedy – kiedy przyjdzie Pan, aby sądzić ludy – każdy otrzyma od Boga pochwałę.

oprac. AD

Znajdź komentarze na inne dni