Komentarze do czytań - II Niedziela wielkanocna

W okresie wielkanocnym I czytanie zaczerpnięte jest z Dziejów Apostolskich. W tym roku niedzielne drugie czytanie pochodzić będzie z I listu św. Piotra. Dziś usłyszymy opis życia pierwszej wspólnoty chrześcijan w Jerozolimie. W psalmie będziemy dziękować Bogu za okazane nam miłosierdzie. Św. Piotr mówi o tym, że Bóg dał nam nowe życie. To nowe życie jest źródłem radości chrześcijan, pomimo różnorodnych doświadczeń. W Ewangelii zmartwychwstały Jezus przychodzi do uczniów i pozdrawia ich słowami "pokój wam". Tomasz po dotknięciu ran Jezusa wyznaje wiarę w Jego Bóstwo.

oprac. AJ

„Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli” – mówi w dzisiejszej Ewangelii Jezus do Apostoła Tomasza. Fundamentem naszej wiary nie jest oglądanie Boga, ale świadectwo Kościoła. Tak jak Kościół pierwszych wieków trwał jednomyślnie na modlitwie, tak i my jesteśmy w dzisiejszej Liturgii Słowa zachęceni do tego, by chwalić miłosierdzie Boga i radością płynącą z wiary w zbawienie dzielić się z innymi.

oprac. NM

"Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny”. Bycie chrześcijaninem jest powodem do radości. Nawet jeśli chwilowo zamykamy drzwi naszego serca z obawy przed innymi, boimy się uderzenia i pchnięcia, wiemy, że Bóg przy-gotował dla nas o wiele więcej, niż się spodziewamy. Jesteśmy jak złoto, które próbuje się w ogniu, by było czystsze. Byśmy, kiedy przyjdzie koniec czasów, powiedzieli „Pan mój i Bóg mój” i mieli udział w chwale i czci Jezusa Chrystusa.

oprac. JK

Po swoim zmartwychwstaniu Chrystus ukazał się apostołom. Wezwał ich, aby prowadzili ludzi do wiary i jedności oraz udzielali przebaczenia. Posłanie to Kościół wypełnia do dziś, przez łamanie chleba – Eucharystię – oraz życie w jedności i miłości, które jest możliwe dzięki darom Ducha Świętego.

oprac. AD

Znajdź komentarze na inne dni