Komentarze do czytań - III Niedziela wielkanocna

Czytanie z Dziejów Apostolskich przywołuje fragment pierwszej katechezy św. Piotra o Jezusie zmartwychwstałym wygłoszonej po zesłaniu Ducha Świętego. Psalm responsoryjny jest modlitwą człowieka, który głęboko ufa Bogu. W II czytaniu św. Piotr przypomina, że zostaliśmy odkupieni krwią Chrystusa i przez Niego wierzymy w Boga. Ewangelia opisuje spotkaniu uczniów z Jezusem w drodze do Emaus. Uczniowie słuchają wyjaśnień proroctw mesjańskich i poznają Jezusa po łamaniu chleba.

oprac. AJ

Dzisiejsza Liturgia Słowa jest wielką katechezą o zmartwychwstaniu Chrystusa. Zmartwychwstały Jezus ukazuje się uczniom idącym do Emaus i tłumaczy im Pisma, świadczy o Nim Św. Piotr dzieląc się swoim rozumieniem tej wielkiej tajemnicy. Wraz z Apostołami prośmy Jezusa, aby dał nam zrozumieć Pisma i abyśmy z wiarą przyjmowali jego naukę.

oprac. NM

Niemożliwe jest, by śmierć zapanowała nad Bogiem. Choć ludzkie serce może czasem pozostawać „na uwięzi” i nie dostrzegać Pana w swoim życiu, Zmartwychwstały Chrystus przychodzi je przemieniać. On daje nam rozsądek i stopniowo objawia nam swoją nieustającą obecność. Nasze serca, „nieskore do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy”, zapała rozpoznawszy Boga przy łamaniu Chleba. A Jezus sam poprowadzi nas ku naszemu zmartwychwstaniu, byśmy mogli Dobrą Nowinę o Nim zanieść całemu światu.

oprac. JK

Zmartwychwstały Pan przychodzi do nas tak, jak przyszedł do swoich uczniów. Przynosi pokój, który mamy zanieść całemu światu. Uczniom w Emaus dał się poznać po znaku łamania chleba, słuchaczom Piotra – przez słowo proroctwa Dawida. Nam również daje się poznać przez słowo i znak, przez swoją obecność w sakramentach.

oprac. AD

Znajdź komentarze na inne dni