Komentarze do czytań - XIII Niedziela zwykła

W czytaniu z 2. Księgi Królewskiej widzimy Elizeusza goszczonego przez kobietę z Szunem. Prorok odwdzięcza się jej obietnicą, iż za rok będzie miała upragnionego syna. Psalm sławi Boga, który jest przychylny człowiekowi. Jezus w Ewangelii tłumaczy Apostołom, że mają stawiać Pana Boga ponad wszystko i wszystkich. Zarazem dodaje, że nikt kto pójdzie za Jezusem, kto go przyjmie Jezusa, nie utraci swojej nagrody. Św. Paweł w drugim czytaniu przypomina, że przez Chrzest umarliśmy dla grzechu, a żyjemy dla Boga.

oprac. AJ

Bóg chce obdarowywać łaską tych, którzy powierzyli Mu swoje życie. Pan przyjmuje codzienną ofiarę człowieka, nawet jeśli wygląda na drobną i nieistotną. Nierzadko to właśnie co niepozorne i zwyczajne wymaga od nas większego zaparcia się siebie, niż dokonywanie „wielkich” dzieł. Bóg docenia ten krzyż pokory i błogosławi tym, którzy są Mu wierni w rzeczach drobnych. Obyśmy umieli przeżyć nasze życie tak, by każde, nawet najdrobniejsze, nasze działanie, było Mu ofiarowane i poświęcone. Wtedy czeka nas największa nagroda.

oprac. JK

Znajdź komentarze na inne dni