Komentarze do czytań - XXVIII Niedziela zwykła

Dziś Liturgia Słowa stawia przed nami kolejny obraz królestwa niebieskiego — tym razem jest to uczta. Prorok Izajasz kreśli wizję uczty przygotowanej przez Boga dla wszystkich narodów, podczas której Bóg objawi swoje oblicze. Psalm 21 jest pełnym wiary wyznaniem człowieka, który zaufał Panu. W Ewangelii Jezus kolejny raz zwraca się do arcykapłanów i starszych ludu. Opowiada im przypowieść o królu, który zaprosił gości na ucztę weselną swojego syna, ale oni to zaproszenie zlekceważyli. Św. Paweł w liście do Filipian wyznaje: „wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia”.

oprac. AJ

Obraz uczty mesjańskiej pojawiający się w dzisiejszych czytaniach jest znakiem rzeczywistości, do której wszyscy jesteśmy powołani. Bóg zaprasza nas na ucztę w Swoim Królestwie. On chce zaspokoić każdą naszą potrzebę, już teraz przygotowuje dla nas pokarm i napój – Ciało i Krew Chrystusa, abyśmy nie ustali w drodze do Niego.

oprac. NM

Dziś Pan zaprasza nas na swą ucztę. Woła nas z dróg i opłotków, zwyczajnych, takich jakimi jesteśmy. On przygotował dla nas najwyborniejsze mięsa i wina, chce zaspokoić, a nawet przewyższyć wszystkie nasze potrzeby. Wszystko możemy w tym, który nas umacnia, przybierzmy tylko szatę wiary, byśmy nie zostali wyproszeni w dniu, który powinien być naszą największą radością.

oprac. JK

Bóg przygotował ucztę, na którą zaprosił każdego z nas. Jest gotów zaspokoić wszystkie nasze potrzeby, bo wszystko możemy w Tym, który nas umacnia. Tym umocnieniem jest udział w Eucharystii, który zapowiada ucztę mesjańską czyli zbawienie. Wsłuchując się w Słowo Boga, kierowane dziś do nas, przygotowujemy się na wieczne spotkanie z Nim tam, gdzie raz na zawsze zostanie zniszczona śmierć i grzech.

oprac. AD

Znajdź komentarze na inne dni