Komentarze do czytań - XXXII Niedziela zwykła

Dzisiejsze I czytanie to pochwała postawy człowieka szukającego Bożej mądrości. W psalmie responsoryjnym będziemy wyrażać nasze pragnienie przebywania blisko Boga. II czytanie umacnia nas w nadziei zmartwychwstania. W Ewangelii Jezus porównuje królestwo niebieskie do dziesięciu panien wychodzących na spotkanie oblubieńca. Zachęca nas do nieustannego oczekiwania na Jego przyjście.

oprac. AJ

„Boże mój, Boże, szukam Ciebie i pragnie Ciebie moja dusza”. Takie powinno być nasze codzienne wołanie. Miłując Chrystusa szukajmy Jego mądrości w naszym życiu. On sam przyjdzie do nas i da się nam poznać. Byśmy w godzinie, w której przyjdzie Oblubieniec byli gotowi pójść za Nim dostępując łaski zbawienia.

oprac. JK

Często zastanawiamy się czego oczekuje od nas Jezus. Czasem szukamy odpowiedzi gdzieś w wielkiej teologii, w wielkich i mądrych księgach, wśród mądrych ludzi, kapłanów-rekolekcjonistów. Co nam to daje? Na pewno zapala nas na chwilę, później entuzjazm umiera. Dlaczego tak się dzieje? Może to wynika z tego, że nie słuchamy, że tak naprawdę nie trwamy. Nie czuwamy. A Jezus chce od nas właśnie tego, byśmy trwali przy Nim wiernie, zawsze czuwając, by nie stracić Go z oczu. To jest nasze pierwsze powołanie. Jeśli będziemy trzymać się tej drogi cała reszta się rozjaśni, a ta wierność, to przygotowanie zaowocuje spotkaniem z Oblubieńcem na uczcie w wieczności.

oprac. AM

Znajdź komentarze na inne dni