Komentarze do czytań - XXXIII Niedziela zwykła

W pierwszym czytaniu usłyszymy dziś fragmenty hymnu o dzielnej niewieście, wzorze nie tylko dla izraelskich kobiet. W psalmie responsoryjnym będziemy wyznawać, że prawdziwe szczęście polega na posłuszeństwu Bogu. Ewangeliczna przypowieść o talentach skłania do zastanowienia się nad wykorzystaniem darów Bożych. We fragmencie listu do Tesaloniczan św. Paweł uprzedza, że dzień Pański przyjdzie niespodziewanie; chrześcijanie powinni być zawsze gotowi na jego przyjście.

oprac. AJ

Każdy z nas otrzymał od Boga uzdolnienia według Jego woli. Naszym zadaniem jest rozpoznać powołanie, które dał nam Bóg i rozwinąć je tak, by przyniosło obfity owoc. Otwartym sercem wsłuchujmy się w Boże słowo, abyśmy trwając w Chrystusie mogli przynieść owoc na miarę darów złożonych w nas przez Boga.

oprac. NM

„Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy”. To przypomnienie św. Pawła wskazuje nam rytm naszego życia. Codziennie trzeba się nam uświęcać zachowując Bogu wierność w rzeczach drob¬nych. Każdy dar od Pana, każdy talent ma być w obiegu życia, nieustannie rozdawany innym, by mógł wrócić do nas z zyskiem. Abyśmy w dniu spotkania ze Zbawcą mogli usłyszeć od Niego słowa: „Dobrze, sługo do¬bry i wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego Pana”.

oprac. JK

Co to jest talent? Czym mnie obdarzył Pan Bóg? I, najważniejsze pytanie, co robię z tym darem? Czy chowam się z nim, żeby nikt mi go nie zabrał, czy też pielęgnuję go i rozwijam? Z darami od Pana Boga może być tak, że jeśli o nie się nie troszczymy to może się okazać, że zostanie nam zabrany. Po to dostajemy te dary, by dzielić się nimi z drugim człowiekiem, ze wspólnotą. Naszym darem od Boga może być, po prostu, dobre i otwarte serce na potrzebujących. "Kto zaś umie dobrze czynić, a nie czyni, grzeszy." Jk 4,17

oprac. AM

Znajdź komentarze na inne dni