Komentarze do czytań - III Niedziela Adwentu

Dzisiejsze I czytanie to prorocka zapowiedź czasów mesjańskich, czasów sprawiedliwości i Bożej chwały. Jako psalm responsoryjny będziemy śpiewać Magnificat, hymn którym wielbiła Boga Maryja. W Ewangelii Jan Chrzciciel zapowiada bliskie nadejście Mesjasza. Św. Paweł w liście do Tesaloniczan daje konkretne wskazówki jak mamy przygotowywać się na przyjście Jezusa.

oprac. AJ

Wielkość św. Jana Chrzciciela polega na tym, że został powołany, aby wskazać na Mesjasza i pomóc ludziom Go poznać i to zadanie wypełnił z największą wiernością. Nie poznamy Jezusa, jeśli nie zrozumiemy słów św. Jana, że Mesjasz „stoi pośród nas”. Jezus jest obecny, gdy gromadzimy się na sprawowanie Eucharystii i słuchanie Bożego słowa, ale także w każdej chwili naszego życia.

oprac. NM

Bóg jest łaskawy. Wchodzi w życie człowieka, by opatrywać rany serc złamanych, ogłaszać rok swojej łaski, nasycać głodnych, ująć się za tymi, którzy Mu po¬kornie służą. Nawet, jeśli aktualnie znajdujemy się w trudnym położeniu- są powody do radości! Bóg chce, byśmy Mu byli wdzięczni we wszystkim. On zachowa naszego ducha, duszę i ciało nienaruszonymi. Jeśli tylko usłyszymy Głos Pański i za nim pójdziemy…

oprac. JK

Kto jest moim Janem Chrzcicielem, kto mnie prowadzi do Jezusa? Tak często zamykamy się na drugiego człowieka, szukając Boga w jakichś ideach teologicznych. A Bóg mówi do nas przez ludzi, którzy w bardzo prosty sposób nam Go pokażą. Musimy też zadać sobie pytanie, czy Bóg nie oczekuje od nas czegoś więcej, żebyśmy to my stali się dla innych przewodnikami na tej drodze odkrywania Boga.

oprac. AM

Znajdź komentarze na inne dni