Komentarze do czytań - Uroczystość Objawienia Pańskiego

W radosnym hymnie z księgi proroka Izajasza widzimy miasto Jeruzalem promieniejące na cały świat chwałą Bożą. Przychodzą do niego wszystkie narody. Psalm zapowiada Boże królowanie nad całą ziemią. Św. Paweł w liście do Efezjan mówi, że Boże objawienie skierowane jest nie tylko do Żydów, ale i do pogan. Ewangelia opisuje przybycie Mędrców ze wschodu. Jako pierwsi przedstawiciele narodów pogańskich złożyli hołd Jezusowi.

oprac. AJ

Do Mędrców ze Wschodu nie przemówił żaden anioł. Ujrzeli gwiazdę na niebie, rozpoznali, że narodziła się "światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka" i wyruszyli w daleką drogę, by odnaleźć Pana - Króla wieków. Objawienie Pańskie dokonuje się też dziś, tutaj, dla nas: słyszymy słowo orędzia, że przybył Pan i Władca i spotykamy Jezusa w sakramentalnych znakach.

oprac. NM

W ludzkim życiu panuje mrok. Mrok lęku, niewiedzy, niepewności. I pośród tych ciemności objawia się Bóg, przychodząc jako światłość. On wskazuje nam drogę i przyciąga nas do siebie. Otwiera skarby łaski dla wszystkich narodów, aby każdy mógł się cieszyć zbawieniem. Wystarczy pójść za Światłem i zachować serce wolne od podstępu i przebiegłości. A wtedy Bóg sam uczyni nas swoimi świadkami i napełni nasze ręce swoimi dobrami.

oprac. JK

Dziecię objawiło się najpierw prostaczkom, pozornie nikomu ważnemu. w swoim czasie zaprosiło też ludzi, którzy posiadali wielkie majątki, ogromną wiedzę. W ludzkim rozumieniu byli KIMŚ. Gdy tylko zobaczyli małego Jezusa od razu padli na kolana. W obliczu Jego wielkiej chwały zrozumieli swoją małość. Mamy się uczyć tego, by zawsze być wpatrzonym w Jezusa, pamiętać o swoich brakach i słabościach, mimo że może nam się wydawać, że na ziemi osiągnęliśmy wszystko.

oprac. AM

Znajdź komentarze na inne dni