Komentarze do czytań - IV Niedziela zwykła

W pierwszym czytaniu z księgi Powtórzonego Prawa Bóg zapowiada posłanie do narodu wybranego proroka równego Mojżeszowi, który będzie przekazywał ludowi słowo Boga. Odpowiedzią na to słowo jest psalm responsoryjny — modlitwa o umiejętność słuchania Boga. W Ewangelii widzimy Jezusa uzdrawiającego opętaną w Kafarnaum. Duch nieczysty nazywa Jezusa świętym Boga. W drugim czytaniu św. Paweł wzywa Koryntian od troski o sprawy Boże i do trwania przy Panu.

oprac. AJ

Bez względu na to, jaki zawód wykonujemy, czy żyjemy w małżeństwie, czy samotnie, powołaniem nas wszystkich jako chrześcijan jest pełnienie woli Boga i dążenie do świętości. W Chrystusie Bóg objawił się w pełni i dał całemu światu światłość wielką. Jezus ukazuje nam, co jest Bożą wolą, naucza, uzdrawia, czyni cuda, zachęca do słuchania słów Ojca.

oprac. NM

W nauczaniu Jezusa jest moc. To drugi Mojżesz. Ten, który ma bezpośredni przystęp do Boga, ale też ten, który jest Jego pośrednikiem wobec ludzi. By w sposób łagodny, wolny od strachu ludzie mogli poznać Bożą potęgę i miłość. Dlatego trzeba nam radośnie wielbić Boga i zabiegać o dochowanie Mu wierności niezależnie od roli życiowej, jaką przychodzi nam pełnić. Wtedy On przyjdzie do naszego życia z mocą, jakiej wcześniej nigdy nie doświadczyliśmy.

oprac. JK

Jezus zaskakiwał wszystkich tych, których spotykał na swojej drodze. Jego świadomość tego, Kim jest ich porażała i wprowadzała w zdumienie. Nie potrafili jednak odpowiedzieć na pytanie "kim On jest?", nie rozpoznali w Nim Boga. Jest jednak ktoś, kto doskonale Go zna i panicznie się Go boi - szatan. Zna Jego potęgę i wie, że nie jest w stanie z Nim wygrać. Czy wiemy Kim On jest? Rozpoznajemy w Nim Boga?

oprac. AM

Znajdź komentarze na inne dni