Komentarze do czytań - VI Niedziela zwykła

Czytany dziś fragment z Księgi Kapłańskiej to jeden z wielu drobiazgowych przepisów zawartych w Księdze Kapłańskiej. Dotyczy postępowania wobec chorych na trąd, którego nie umiano leczyć. Psalm jest radosną modlitwą człowieka, który wyznaje Bogu swoje przewinienia. W Ewangelii widzimy Jezusa, który uzdrawia trędowatego, ale każe mu też zastosować się do przepisów danych przez Mojżesza. Święty Paweł daje Koryntianom kolejne wskazówki co do postępowania chrześcijan — mają naśladować Chrystusa i starać się, by wszystkie czyny było dokonywana na chwałę Bożą.

oprac. AJ

Wśród nas zawsze będą ludzie chorzy, samotni, potrzebujący wsparcia. Od każdego z nas zależy, czy znajdą niezbędną dla siebie pomoc, czy odrzucenie i wzgardę. Jezus uczy nas dziś postawy chrześcijanina: mamy nie tylko głosić słowem Dobrą Nowinę o królestwie Ojca, ale i pełnić czyny miłości.

oprac. NM

Jesteśmy trędowaci. Nasze ciało skażone jest grzechem, którego sami nie potrafimy uleczyć. Potrzebujemy jezusowego uzdrowienia. Tylko On może darować nam niegodziwość naszych grzechów i uczynić nowymi ludźmi, żyjącymi już bez żadnych podstępów. I zgodnie z radą św. Pawła w każdym codziennym działaniu czyniąc od tego momentu wszystko ku chwale Bożej, by nikogo nie zgorszyć.

oprac. JK

Jezus przejmuje się naszymi sprawami, naszymi problemami i chorobami. Trędowaty mówi "jeśli chcesz", wychodzi do Jezusa z prośbą i pyta o Jego wolę. Jezus chce, chce być w naszym życiu, choć nie zawsze na naszych warunkach. Uczy nas w tym dialogu pokory, umiejętności słuchania i poszukiwania Jego woli.

oprac. AM

Znajdź komentarze na inne dni