Komentarze do czytań - II Niedziela Wielkiego Postu

Dzisiejsze pierwsze czytanie przynosi opis ofiary Abrahama. Patriarcha nie zawahał się przed oddaniem Bogu swego jedynego syna. W psalmie responsoryjnym będziemy wyznawać, że Bóg oczekuje nas w krainie życia. W drugim czytaniu św. Paweł przypomina nam o chroniącej nas miłości Boga, który wydał za nas swojego Syna. Ewangelia relacjonuje przemienienie Jezusa na górze Tabor. Piotr, Jakub i Jan ujrzeli chwałę Pana.

oprac. AJ

W Chrystusie Bóg objawił, kim jest człowiek według woli Stwórcy. Jezus jest człowiekiem w pełni doskonałym, Bóg ma w nim upodobanie. Dzięki niepojętej miłości Boga i ofierze Syna Bożego zapowiedzianej w Starym Testamencie, także my wszyscy mamy stać się dziećmi Bożymi.

oprac. NM

Ojciec, który jest gotowy oddać życie syna… Postawa Abrahama wobec Izaaka jest tylko zapowiedzią doskonalszej Ofiary. Oto sam Bóg wydaje swego Syna na okrutną śmierć, by stał się Ofiarą Przebłagalną za grzechy świata. Pan nas nie potępia, lecz usprawiedliwia, rozrywa kajdany naszych grzechów. Bóg objawia nam swoją chwałę, która nas przerasta i napawa lękiem. Jednak ten strach znika wobec Bożej miłości, jaka objawia się względem nas w zbawczej męce Chrystusa.

oprac. JK

„Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy”. Radość apostołów z tego cudownego doświadczenia wyraża się w tych kilku prostych słowach, mimo tego, że byli przestraszeni zaistniałą sytuacją. Mimo strachu wiedzieli, że przeżywają coś ważnego. Jezus po raz kolejny usłyszał, że jest umiłowanym Synem Ojca, a apostołowie dostali swoisty przykaz słuchania tego, co mówi Syn. A jak w moim życiu wychodzi mi słuchanie Jezusa...?

oprac. AM

Znajdź komentarze na inne dni