Komentarze do czytań - III Niedziela Wielkiego Postu

Czytanie z Księgi Wyjścia to zapis Dekalogu, Prawa danego Mojżeszowi na górze Synaj. Psalm responsoryjny wychwala słuszne i doskonałe nakazy Bożego Prawa. Św. Paweł w drugim czytaniu pokazuje sens i centrum chrześcijaństwa, którym jest Chrystus, moc i mądrość Boża. W Ewangelii Jezus wyrzuca ze świątyni przekupniów i zapowiada budowę innej świątyni, opartej na Jego śmierci i zmartwychwstaniu.

oprac. AJ

W historii zbawienia Bóg wybiera różne drogi, by dotrzeć do człowieka. Daje mu prawo, napomina przez proroków, obdarowuje rozmaitymi znakami swej obecności, w końcu posyła do nas swego Syna. Wszystko to jest dowodem Bożej miłości względem nas i Jego pragnienia, abyśmy wszyscy osiągnęli życie wieczne.

oprac. NM

Zgorszenie i głupstwo… Prawo Boże, Słowo Boga nie zawsze uchodzi za mądrość u ludzi. Można spotkać Boga i nie zauważyć Go, przejść obok obojętnie. Jak nie rozminąć się z Bogiem? W Jaki sposób znaleźć uznanie w Jego oczach, gdy powtórnie przyjdzie? Żyć Jego przykazaniami na co dzień, w Jego słowach szukając swojej jedynej mądrości.

oprac. JK

„Sam bowiem wiedział, co się kryje w człowieku”. Często mówimy, że musimy dowiedzieć się, kim jesteśmy. Często zadajemy sobie to pytanie. Szukamy w wielu doświadczeniach, nierzadko tych, które nas oddalają od Jezusa, a przecież jest o wiele łatwiejszy sposób. Zapytać Jezusa: Kim ja jestem? Bo On zna nas najlepiej, wie co się w nas kryje...

oprac. AM

Znajdź komentarze na inne dni