Komentarze do czytań - V Niedziela wielkanocna

Dzisiejsze Słowo Boże kieruje nasze myśli ku Kościołowi. We fragmencie z Dziejów Apostolskich ujrzymy św. Pawła, który po nawróceniu z narażeniem życia głosił Chrystusa — a Kościół rozwijał się w całej Judei, Samarii i Galilei. W psalmie usłyszymy obietnicę nawrócenia pogan. Św. Jan najpierw w słowach listu będzie nas wzywał po raz kolejny do wiary i miłości, a potem w ewangelicznym obrazie krzewu winnego i latorośli pokaże najgłębszy sens Kościoła — trwanie w.

oprac. AJ

W dzisiejszej Liturgii Słowa pojawia się sugestywny obraz winnego krzewu i latorośli. Aby przynosić owoce, każdy chrześcijanin musi trwać w Jezusie. Znakiem tej łączności z Chrystusem jest słuchanie i wypełnianie Jego słów, trwanie w Kościele i miłość bliźniego.

oprac. NM

Mamy trwać w Bogu niby winne latorośle w krzewie. To z Niego będziemy czerpać życiodajne soki, On będzie nas umacniał i oczyszczał, byśmy mogli w Nim wzrastać. Nasza dotychczasowa kondycja jest dla Pana bez znaczenia, bo On potrafi każdego człowieka przyprowadzić do siebie. On pragnie tylko, żebyśmy całym naszym życiem, każdym czynem i słowem potwierdzali to, że On jest naszym Bogiem i zbawicielem.

oprac. JK

Latorośle Jezusa - Kościół. Kościół, czyli wspólnota. Jezus nam mówi wprost: "Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę". Uczy nas, że będąc przy Nim nic nam nie grozi, nie będziemy wrzuceni w ogień. Obiecuje nam pomyślność, jeśli tylko będziemy trwać w Nim. Czy tylko, czy też aż? Warto się nad tym zastanowić, bo nagroda jest wielka.

oprac. AM

Znajdź komentarze na inne dni