Komentarze do czytań - Zesłanie Ducha Świętego

W niedzielę Zesłania Ducha Świętego Liturgia Słowa najpierw przywołuje opis działania Ducha Świętego w Jerozolimie podczas święta Pięćdziesiątnicy. Duch Pański ma moc odnowić oblicze ziemi i będziemy się o to odnowienie modlić w psalmie responsoryjnym. Duch Święty jest tym, który uzdalnia nas do wyznawania wiary w Jezusa i — jak wyjaśnia św. Paweł to On jednoczy wierzących. Przed Ewangelią, w śpiewie sekwencji będziemy przywoływać moc Ducha Świętego i prosić o Jego dary. Potem usłyszymy jak Jezus po swym zmartwychwstaniu dał uczniom moc odpuszczania grzechów.

oprac. AJ

Dzisiejsza uroczystość kończy wielkie wołanie Kościoła: „Przyjdź, Duchu Święty”. Duch Święty jest największym darem Zmartwychwstałego, który skupia w sobie wszystkie inne dobra i dary Boże. Posłany do nas został Ten, który jest miłością Trójcy Świętej i źródłem jedności wszystkich wierzących.

oprac. NM

Duch Święty – jak wielka jest Jego moc i działanie w naszym życiu! To On uzdalnia nas do wiary i świadectwa, że „Jezus jest Panem”. to On czyni wspólnotę Kościoła jednością wśród różnorodności Jego członków. To On pozwala nam odnaleźć właściwy język i słowa wobec każdego człowieka, aby głosić mu wielkie działa Boże. To on przemienia całkowicie całe nasze życie, jeśli przyjmiemy Boże posłanie i weźmiemy dar Ducha Świętego.

oprac. JK

Jezus daje Ducha Świętego, by Jego mocą mogli działać. By Jego mocą mogli działać na Bożą chwałę, by Jego mocą głosili Jezusa, by Jego mocą odpuszczali grzechy. Wystarczy się otworzyć i czerpać z tego Źródła.

oprac. AM

Znajdź komentarze na inne dni