Komentarze do czytań - Niedziela Trójcy Przenajświętszej

Słowo Boże opisuje nam dzisiaj działanie Boga w Trójcy jedynego. Mojżesz przemawiający do ludu Izraela pokazuje wielkość Boga i nakazuje ludowi strzec Jego praw i nakazów. Psalm wysławia Boga-Stwórcę, który troszczy się o swój lud. Św. Paweł mówi o ogromnej godności chrześcijan - dzieci Boga, których prowadzi Duch Boży. W Ewangelii Jezus posyła uczniów na cały świat, aby udzielali chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

oprac. AJ

Jesteśmy ludem wybranym przez Pana. Ten sam Bóg – w Trójcy Jedyny działał cuda w historii Izraele, przemawiał przez proroków, dokonał dzieła zbawienia, a dziś uświęca nas i działa w swoim Kościele. Otwórzmy nasze uszy i serca na słowo Boga i oddawajmy chwałę Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu.

oprac. NM

Izrael nie zrobił nic, by stać się narodem wybranym, a jednak to na nim spoczęła Boża łaska. To ten lud Bóg wybrał, obronił, ukazywał mu znaki i prowadził ku pełni szczęścia. I nas wybiera dziś Bóg. W łasce chrztu świętego czyni nas swoimi wybranymi dziećmi, daje nam Ducha, w którym do Niego możemy wołać „Abba, Ojcze”. Tak jak niegdyś naród wybrany, dziś my jesteśmy prowadzeni Bożą łaską wśród znaków, cudów i doświadczeń. Czy pragniemy w tym wybraniu strzec Jego nakazów i praw, by przynosiły nam one prawdziwą pełnię życia?

oprac. JK

Znajdź komentarze na inne dni