Komentarze do czytań - XI Niedziela zwykła

We fragmencie z Księgi Ezechiela Bóg obiecuje odrodzenie Izraela. Posługuje się przy tym obrazem zasadzonej gałązki cedru. Jezus mówiąc o królestwie Bożym użył podobnego obrazu – usłyszymy dziś przypowieść o ziarnie rzuconym w ziemię. Ziarno to będzie rosło aż do żniwa. Św. Paweł przypomina, że u kresu naszego ziemskiego pielgrzymowania staniemy przed trybunałem Chrystusa.

oprac. AJ

W czasie każdej Eucharystii na glebę naszych serc pada ziarno słowa Bożego. Bóg daje nam wzrost i sprawia, że możemy owocować. Naszym zadaniem jest otworzyć się na ten Boży dar.

oprac. NM

Dziś Pan przyrównuje nas do ziarna. Każdy z nas zasiany jest w Bożej roli. O ile trwa w Bogu, nawet gdy tego nie rozumie i nie odczuwa, to jednak nieustannie wzrasta i dojrzewa, z maleńkiego ziarenka rozrastając się w rozłożyste drzewo. Trzeba nam jednak pamiętać, że to Bóg jest dawcą naszego wzrostu. On zazielenia nasze gałęzie, ale on może je także uczynić suchymi, jeśli zapomnimy, kto jest Dawcą naszego życia. Obyśmy byli, jak mały i pokorny cedr, którego Bóg sam przesadzi na wysokie góry.

oprac. JK

Znajdź komentarze na inne dni