Komentarze do czytań - XIII Niedziela zwykła

W Bogu jest nasze wybawienie, On ma moc, by nas uzdrawiać i oczyszczać z grzechów, On jest Panem życia i śmierci. Otwierajmy nasze serca na słowo Boga, który dla nas zwyciężył śmierć i wysławiajmy Go za dar zbawienia i nowego życia.

oprac. NM

Znajdź komentarze na inne dni