Komentarze do czytań - XXII Niedziela zwykła

Słowo Boże mówi dziś o roli Prawa Bożego w życiu człowieka wierzącego. Usłyszymy Mojżesza nakazującego ludowi wybranemu strzec i wypełniać nakazy Boga. Słowa psalmu będą chwalić człowieka posłusznego Bogu. Św. Jakub powie o konieczności wprowadzenia usłyszanego Słowa w życie. W Ewangelii Jezus pokaże faryzeuszom, że najistotniejsze jest wnętrze człowieka.

oprac. AJ

Prawo Boże jest zawsze ponad prawem ludzkim. Nikt z nas nie może niczego w nim zmienić. Cokolwiek do niego dodamy lub odejmiemy uczyni Boże przykazania prawem ludzkim, jedynie przejawem tradycji. Tylko nakazy i zakazy Boga mogą nas doprowadzić do świętości i prawdziwej radości w niebie. Jednak nie wystarczy ich znać i mówić o nich- trzeba je przede wszystkim wcielić w swoje życie.

oprac. JK

Znajdź komentarze na inne dni