Komentarze do czytań - XXIV Niedziela zwykła

Dzisiejsze pierwsze czytanie to obszerne fragmenty III pieśni o Słudze Pańskim z księgi Izajasza, zapowiadające cierpienia Mesjasza. O swoim posłannictwie mesjańskim mówił Jezus Apostołom – oni jednak nie potrafili tego do końca pojąć. Św. Jakub w swym liście tłumaczy, że wiara nie może istnieć bez wypływających z niej czynów.

oprac. AJ

W liturgii Bóg przemawia do nas jasno i bezpośrednio. Wyrazem Jego bezwarunkowej miłości do człowieka było wydanie Swojego Syna na mękę i śmierć na krzyżu. Od nas Bóg oczekuje otwarcia na Jego słowo i pełnienia Jego nauki, gdyż wiara winna być połączona z uczynkami.

oprac. NM

Wiara w Boga nierzadko wymaga zaparcia się samego siebie. Trzeba się liczyć z niezrozumieniem, obelgami a nawet odrzuceniem. Pójście za Chrystusem to wzięcie krzyża na swoje ramiona. Czy warto podejmować taką drogę? Tak, bo to właśnie ona wiedzie do zbawienia, a Bóg, jako miłosierny Ojciec da nam wszelką łaskę i pomoc, by pokonywać wszelkie pojawiające się trudności.

oprac. JK

Droga do zbawienia nie jest prosta, choć są na niej konkretne drogowskazy. Pierwszy – wiara, która napędza nas do działania. Drugi – uczynki, które wypływają właśnie z wiary, bo jeśli wierzymy w Prawdę, którą objawia nam Bóg, to czynienie dobra jest niezbędne do świadczenia, bo to właśnie z miłości będziemy sądzeni.

oprac. AM

Znajdź komentarze na inne dni