Komentarze do czytań - XXVIII Niedziela zwykła

Liturgia Słowa uczy nas dzisiaj, na czym polega prawdziwa mądrość. W pierwszym czytaniu usłyszymy pochwałę mądrości. O mądrość i miłosierdzie będziemy modlić się słowami psalmu responsoryjnego. Autor listu do Hebrajczyków pouczy nas o mocy Bożego Słowa. Ewangelia w opowieści o młodzieńcu, który chciał iść za Jezusem przynosi ukonkretnienie nauki o mądrości.

oprac. AJ

Bóg jest dawcą prawdziwej mądrości. Ona jest wielkim skarbem, sprawia, że właściwie dostrzegamy wartość wszystkich rzeczy w życiu. Prawdziwa mądrość polega na słuchaniu i zachowywaniu Bożej nauki, na naśladowaniu Jezusa. Otwierajmy nasze serca na Boże słowo, które jest żywe i skuteczne, zdolne osądzić nasze pragnienia i myśli.

oprac. NM

Czym jest prawdziwa mądrość? Być dla Boga gotowym poświęcić wszystko. Nie tylko to co jest zobowiązaniem- nakazem bądź zakazem pochodzącym od Niego, ale także to, co świadczy o prawdziwych przywiązaniach naszego serca. Ta mądrość cenniejsza jest od wszelkiego złota i srebra, a tym, którzy jej szukają przynosi zbawienie.

oprac. JK

Bóg działa poprzez Jego Słowo, które jest żywe i skuteczne. To ono rozświetla ścieżki naszego życia i pokazuje kierunek, do którego mamy zdążać. Możemy je znać na pamięć, przeczytać je od początku do końca a często postępować nie tak, jak trzeba. Jezus wzywa do tego, byśmy nie szukali szczęścia w bogactwie tego świata, a w Nim, bo to On daje Życie.

oprac. AM

Znajdź komentarze na inne dni