Komentarze do czytań - XXX Niedziela zwykła

Bóg ma moc, by przemieniać nasze życie, by czynić rzeczy niemożliwe, by odmieniać bieg historii. Dowodem na to jest cała historia zbawienia, także wydarzenia, o których dziś usłyszymy w Liturgii Słowa. Bóg czyni dla nas wielkie rzeczy, możemy więc cieszyć się i radować.

oprac. NM

Z czego wynika godność i wielkość człowieka? Z łaski Boga. On przychodzi z miłosierdziem i dobrocią w życie człowieka, wybiera go do wielkich zadań wskazując mu jego powołanie. On nie tylko zaprasza nas do odkrywania wielkości naszego wybrania, ale nawet Swego Syna posyła do nas, aby nas zbawił i przyniósł pełnię życia. Trzeba nam tylko rozpoznać Boga i wołać w szczerej modlitwie o Jego obecność w naszym życiu. Ona przemieni wszystko.

oprac. JK

Rabbuni, żebym przejrzał. Często jesteśmy więźniami własnego niedowiarstwa w moc Jezusa. A żeby ją okazał potrzeba tylko jednego, wiary. Aby móc zerwać kajdany naszej niewiary trzeba zerwać się i pójść do Jezusa, tak jak ewangeliczny niewidomy. Tak jak on prosić z wiarą i nadzieją na wysłuchanie.

oprac. AM

Rocznica poświęcenia kościoła

Czytanie z 1 Księgi Królewskiej przytacza modlitwę króla Salomona zanoszoną po poświęceniu świątyni w Jerozolimie. Psalm responsoryjny wyraża pragnienie przebywania w domu Pańskim. Św. Paweł w 1 Liście do Koryntian przypomina, że fundamentem Kościoła jest sam Jezus, a każdy z Jego uczniów jest świątynią Boga. WJezus udaje się w gościnę do Zacheusza. Celnik postanawia rozdać połowę majątku ubogim i wynagrodzić poczwórnie wszelkie krzywdy.

oprac. AJ

Świątynia jest szczególnym miejscem naszego spotkania z Bogiem. Ilekroć gromadzimy się tu jako wspólnota Kościoła, tylekroć możemy być pewni, że Bóg jest obecny pośród nas. Przez Jezusa – jedynego Pośrednika zanosimy wówczas nasze wspólne modlitwy do Boga.

oprac. NM

Znajdź komentarze na inne dni